Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan år 2 - 3

Skapad 2018-06-21 19:43 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 Matematik
Vi tränar på att läsa av hela analoga klockan. Vi kommer att mäta tid; hur lång tid någonting tar, hur lång tid som är kvar och tiden mellan olika aktiviteter/händelser.

Vi kommer att uppskatta tid; hur lång en minut och timma är, hur lång tid det tar att gå till olika platser.

Vi kommer att börja jobba med digital tid. Vi tränar på att jämföra digital tid med analog tid; veta vad klockan är om den är två på eftermiddagen eller halv fyra på morgonen analog tid till digital tid.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

Kunna analoga klockan.
Kunna mäta tid.
Kunna uppskatta tid (hel-halvtimma och minuter).
Kunna jämföra analog tid med digital tid.

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med analoga klockan på ett varierat sätt. Vi kommer att jobba med klockan på matteprogram på dator, i matteboken och med annat material. Eleverna kommer att samarbeta, fråga och visa varandra tiden på klockan.

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal och genom olika arbetsuppgifter som handlar om klockan.  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Analoga klockan och Digitala klockan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analoga klockan
Kan beräkna tid i hel- och halvtimmar.
Kan beräkna tid kvart i och kvart över.
Kan beräkna tid i minuter (5 i och 5 över, 10 i och 10 över, 20 i och 20 över, 5 i halv och 5 över halv etc.)
Digital tid i jämförelse med analog tid
Kan jämföra hel - och halvtimmar (t.ex. två = 14:00, halv fyra = 15:30).
Kan jämföra kvart i och kvart över (t.ex. kvart över tre = 15:15).
Kan jämföra minuter (t.ex. fem över ett = 13:05, fem i halv nio = 08:25).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: