Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Panterns mål vt-2018

Skapad 2018-06-25 09:10 i Rådmannen ULNA Förskolor
Förskola
Tänket kring leken kommer fortsatt vara en stor del i vår verksamhet och fortsatt vara en del av temat, men vi kommer låta Stadens hjältar ta över olika delar och på så sätt fånga barnens intresse för lek och andra delar i vår verksamhet ännu mer! Vi tror att vi kommer kunna binda samman den fantastiska leken med de olika karaktärerna i Stadens hjältar på ett fint sätt då de olika karaktärerna har olika förmågor och kompetenser.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

 Vi vill lyfta fram samspel mellan barn - barn och barn - vuxen och hjälpa barnen att bearbeta konflikter och lyfta människors olikheter. 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• Kunna ta hänsyn till sina kompisar i verksamheten
• Kunna respektera allas olikheter och utefter sin egen förmåga ta ansvar för sina handlingar


Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• I större utsträckning skapa grupper i gruppen där barnen får komma till tals i en liten grupp
• Förändra våra lekmiljöer och att vi pedagoger är mer tillgängliga för barnen i leksituationer

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

 Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska sin omvärld och väcka barnens lust och nyfikenhet att lära.


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära samt förmåga att leka och lära
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och att hantera konflikter

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• uttrycka sin nyfikenhet och tillsammans med pedagoger lära sig nya saker
• bearbeta konflikter, både enskilt och tillsammans med pedagogstöd
• våga pröva nya kompisrelationer och att också våga leka på egen hand

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• vi pedagoger alltid är tillgängliga och visar att vi är lyhörda 
• låta barnens röster bli hörda i alla situationer
• skapa grupper i gruppen för att ta tillvara på barnens olika kompetenser


BARNS INFLYTANDE

Syfte

 Efter att ett grupparbete kring Stadens hjältar startats upp valde vi att fånga upp detta som tema för terminen då barnens intresse för detta var oerhört stort och vi upplevde att det fanns en bra grund att stå på samt att vi genom detta kan ta tillvara på barns inflytande och delaktighet.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• våga göra sina tankar och idéer hörda
• lyssna in kompisar och pedagoger för att tillsammans komma fram till nya beslut i verksamheten
• ta hänsyn till förskolans miljö, både ute och inne.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Gör inköp som gagnar barngruppen
• Vi pedagoger uppmärksammar barnens intresse och idéer och låter dessa vara styrande i vår verksamhet
• Vi förändrar våra lekmiljöer efter barnens behov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: