Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min familj vt 2018

Skapad 2018-06-25 09:34 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
min familj
Förskola
Hur ser din familj ut? Hur kan andras familjer se ut? Vad innebär begreppet stjärnfamilj?

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål - se läroplanskopplingar

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

reflekterar kring sin egen familj och olika familjekonstellationer. 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

På LiCa förskolor använder vi begreppet stjärnfamilj, som är ett begrepp för alla typer av familjekonstellationer. Familjekonstellationerna behöver självklart inte utgå från biologiska förutsättningar.

Under arbetet med Min familj kommer vi låna böcker från biblioteket som visar på olika typer av familjekonstellationer. Syftet är att visa att familjer ser olika ut, inget är rätt eller fel, mer eller mindre "normalt" eller önskvärt. Därefter får barnen berätta om sin familj, vilka som ingår i den. för att symbolisera familjemedlemmar får barnen göra en staty med en pinne/gren som botten och sätta en kotte per familjemedlem på grenen.

Förutsättningar - Arbetet kommer ske under en vecka i juni

Dokumentation - Barnens alster är dokumentation för barnen på avdelningen. Inlgg i unikum visar föräldrar.

Förberedelser, plocka kottar och pinnar, låna böcker på biblioteket om olika familjekonstellationer.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: