Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i åk 3

Skapad 2018-06-25 22:28 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats över tid. Vi ska lära oss hur några av de enkla mekanismer fungerar och vi ska även bygga och konstruera efter egna skisser.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 
 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 
 • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes specifika ord och begrepp.

Konkretisering av mål

Ett av målen med arbetsområdet är att eleven ska utveckla förmågan att förstå orsak och konsekvens vid vissa konstruktioner. 
Eleven ska även lära sig en del typiska begrepp inom ämnet teknik.

Arbetssätt

 • Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.
 • Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov.
 • Vi ska ta reda på några ämnes specifika ord.
 • Vi ska bygga efter egna skisser.
 • Vi kommer att lära oss om enkla maskinerna och hur de fungerar.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik, och din förmåga att i skrift berätta vad du har upptäkt/lärt dig med de ämnes specifika ord som hör till. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 3

På väg att nå förväntade kunskaper
Har förväntade kunskaper för årskursen
Lärarens kommentar
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel på tekniska saker som du känner till.
Konstruktioner
Du kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Genomförande, Ideer och modeller
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Dokumentation
Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.
Teknikens historia, resonemang
Du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: