Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av bokstäver och former

Skapad 2018-06-27 14:12 i Båtsmans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Former och Bokstäver

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Efter att vi kommit fram till att vi skulle ha mattesamlingar varje torsdag, uppkom intresset för former. Barnen fick bla forma sina bokstäver med hjälp av kapplastavar. Vidare har barnen fått använda "Beskrivarpåsar", där de haft med sig något hemifrån som börjar på samma bokstav som sitt namn.

Då det blev ett stort intresse hos barnen har vi gått vidare med att titta på "Bokstavslandet" från UR. Tanken är att titta och jobba med en bokstav i veckan. Börja med de bokstäver som finns representerade bland barnen.

Mål

Att väcka barnens intresse för bokstäver och att så småningom kanske kunna se olika ord (ordbilder). Några av våra barn vill väldigt gärna kunna läsa och en del försöker.

Omformulering av målen:

 • Locka och väcka intresse att skriva bokstäver och förstå dess mening och innebörd
 • Alla ska få känslan av man kan hitta och känna igen sin bokstav
 • Förstå att man kan sätta i hop två ord och bilda ett nytt

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Beskrivarpåse med sak och bok
 • Skrivit sin bokstav och satt upp bild på sig själv och saken
 • klippt ut sin bokstav
 • letat bokstäver i tidningar
 • Sätta upp ord på möbler, kläder, buffe-grönsaker, toalett mm.
 • bokstavsarmband
 • bokstavslandet från UR

 

Uppföljning:

 • Beskrivarpåse: uppstart v.3, fick ett bra mottagande och barnen har varit väldigt intresserade och engagerade. Bra samarbete med vh. Tog detta i helgrupp, då det funkade bra och inspirerade varandra. Vi tog kort på saken från påsen och de fick skriva sin första bokstav som sattes upp tillsammans med ett kort på barnet.
 • Bokstäver: Fick klippa ur sin bokstav från stafflimålningen, leta i tidningar. Gav ett bra gensvar.
 • Sätta upp ord: Endast ett fåtal ord kom på plats.
 • Bokstavsarmband: Mycket uppskattat och roligt, bara ett barn som inte ville.
 • Bokstavslandet: Väldigt uppskattat och inspirerande hos barnen. Kul att se deras sätt att kunna sätta i hop olika ord, till ett nytt. Detta har vi tittat på nästan varje vecka.

Utvärdering:

 • Beskrivarpåse: Har överlag funkat bra, de flesta har haft med sig i tid, barnen har varit noga med att alla ska hinna göra. Genomtänkt. Lockat att göra detta, vart tydligt då de suttit uppe på väggen.
 • Bokstäver: Mycket spännande även för våra nya som kom i april. Alla har varit nyfikna, och alla känner igen sina bokstäver.
 • Bokstavsarmband: Gjort med ett par barn i taget, för att kunna locka, hjälpa och vägleda.
 • Bokstavslandet: Ett fantastiskt sätt att locka till att lära sig om bokstäver och ordsammansättning.

Analys och utveckling:

 • Bra med beskrivarpåse, då denna kan innehålla vad som helst. Detta kommer vi använda mera!
 • Bra upplägg och vi har haft den röda tråden hela tiden, utgått från barnen.
 • Otroligt viktigt att skriva i vårt planeringsrum, mycket stor hjälp i efterhand!
 • Kan tänka oss att göra detta igen!
 • Oerhört viktigt att alla tar sitt ansvar och gör det man har tagit på sig!!

 

27 juni 2018

Marie och Eva (Maria C ledig)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: