Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sötvatten (åk 5)

Skapad 2018-06-28 08:55 i Björkris skola F-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Biologi Kemi
Vi ska utforska vattnet i vår omgivning och fundera över vad som lever i dessa vatten. Vi kommer att lära oss vad PH - värde är för något. Vi ska också fundera över vad vi har för kemikalier i hemmet. Hur påverkar de vår hälsa och vår miljö? Hur tar vi hand om kemikalierna?

Innehåll

Syfte

 • Förmågor (grön cirkel)
 • Centralt innehåll (lila större kvadrat)
 • Kunskapskraven (Lgr 11) (blå kvadrat)

                    Se kopplingar till läroplanen nedan.

Det här skall du lära dig (konkretisering av kunskapskraven)

- Att artbestämma djur och växter i sötvatten.

- Beskriva vattnets kretslopp med bilder och begrepp. 

- Samla in prover för analys av vattnets PH - värde. 

- hur människan är beroende av vatten och hur vi påverkat vattnet i vår omgivning. 

- Kunna nämna några vanliga ämnen och hur de kan sorteras utifrån löslighet, surt eller basiskt. 

- Några vanliga kemikalier i hemmet, hur de är märkta och hur man ska källsortera dem. 

- Du kommer att lära dig vad PH -värde betyder och även mäta PH -värdet på vanliga ämnen i din vardag. 

- Du kommer lära dig hur PH- värdet i vatten kan påverka djur och natur.

- Du ser samband mellan Ph - värdet och djur och natur och kommer med förslag på lösningar. 

Så här kommer du att få arbeta (arbetsformer).

- Fältstudie i Kungsbackaskogen

- Läsa fakta i No - boken. 

- Göra en undersökning för att kolla PH -värde på vanligt förekommande ämnen i hemmet. 

- Skriva ner orsaker och konsekvenser kring hur PH - värdet påverkar vår natur.

- Göra en lista för förslag på förbättringar vad gäller försurning i naturen.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (bedömning)

Alla ska ha gjort  

 • dokumentation, testat, hypotes ph-värde 

 • vattnets kretslopp (prov, bild sätt dit ord),   

 • prov på växter och djur (kopiera bild s. 86-87 puls biologi) 

 • Någon konsekvens för djur och natur med miljöförstöring.

 • (minst 1, 2 stjärnor: 2 orsaker + 1 konsekvens, 3 stjärnor: flera orsaker + minst 2 konsekvenser) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6

Matriser

Bi Ke
Sötvatten åk 4-6

Sötvatten

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mer än väl
Undersökning av Ph- värde
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du kan med pedagogs hjälp genomföra en undersökning där du först skriver en hypotes och sedan dokumenterar med bild och text. Med pedagogs hjälp skriver du minst en analyserande mening om resultatet.
Du genomför en undersökning där du skriver en hypotes och sedan dokumenterar med bild och text. Du använder minst 2 begrepp som är kopplat till ämnet. Du skriver en analyserande mening om resultatet.
Du genomför en undersökning där du skriver en hypotes och sedan dokumenterar med bild och text. Du använder minst 4 begrepp som är kopplat till ämnet. Du skriver en analys om resultatet där du kopplar till din hypotes och kommer med förslag på hur undersökningen skulle kunna utvecklas.
Resonera
 • Bi  E 6
Du kan med pedagogs hjälp komma på 1 orsak och 1 konsekvens för djur och natur kopplat till miljöförstöring.
Du kan komma på 2 orsak och 1 konsekvens för djur och natur kopplat till miljöförstöring.
Du kan komma på flera orsaker och minst 2 konsekvenser för djur och natur kopplat till miljöförstöring.
Vattnets kretslopp, Dokumentera + begrepp
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du visar med bilder hur vattnets kretslopp fungerar. Du använder enstaka begrepp.
Du visar på ett tydligt sätt med både bild och text hur vattnets kretslopp fungerar. Du använder minst 2 begrepp som är kopplade till ämnet.
Du visar på ett tydligt sätt med både bild och text hur vattnets kretslopp fungerar. Du använder minst 5 begrepp som är kopplade till ämnet.
Begrepp
 • Bi  E 6
Du kan artbestämma 1 växt och 1 djur som lever i sötvatten.
Du kan artbestämma 3 växter och 3 djur som lever i sötvatten.
Du kan artbestämma 5 växter och 5 djur som lever i sötvatten.
Beskriva
 • Bi  E 6
 • Ke  E 6
Du kan med pedagogs hjälp beskriva och ge ett exempel på hur människan är beroende av vatten. Du kan också med pedagogs hjälp ge 1 exempel på hur människan påverkar våra sjöar och vattendrag.
Du kan beskriva och ge 2 exempel på hur människan är beroende av vatten. Du kan också ge 1 exempel på hur människan påverkar våra sjöar och vattendrag.
Du kan beskriva och ge flera exempel på hur människan är beroende av vatten. Du kan också ge minst 2 exempel på hur människan påverkar våra sjöar och vattendrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: