Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 6 Sjöar och vattendrag

Skapad 2018-06-28 10:04 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)

Sjöar kan se väldigt olika ut. De kan vara stora och djupa med klart vatten, eller små, grunda och mörka. Vissa sjöar har härliga sandstränder medan andra har stränder där det växer mycket vass. En del sjöar har klippiga stränder. I alla sjöar lever små och stora djur och det kommer du att lära dig mer om i det här arbetsområdet. Du kommer också att lära dig mer om växter i och vid vattnet.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om sjöar och vattendrag?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Med kunskaper i biologi har du verktyg för att göra kloka val som bidrar till en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till biologi är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. varför det oftast finns fler djur och växter i en grund sjö än i en djup eller hur vi människor kan skada livet i en sjö.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

 

 • olika typer av sjöar i Sverige
 • namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter.
 • vad som menas med en näringskedja som finns i en sjö
 • hur en fisk är uppbyggd
 • hur en groda utvecklas från rom till vuxen
 • hur människan kan skada livet i en sjö

Viktiga begrepp: brunvattensjö, försurning, klarvattensjö, gälar, näringsfattig, näringskedja, näringsrik, plankton, slättsjö, yngel, ytspänning, övergödning.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet Sjöar och vattendrag
 • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • göra experiment
 • samtala om t.ex. varför det oftast finns fler djur och växter i en grund sjö än i en djup eller hur vi människor kan skada livet i en sjö, både i helklass och i mindre grupper

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Du hanterar mätutrustning och experiment med respekt och är noggrann då du läser av och dokumenterar

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Bedömning

Du ska visa att du:

 • vet vilka olika typer av sjöar det finns i Sverige
 • kan namnge några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter
 • kan ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
 • vet hur en fisk är uppbyggd
 • vet hur en groda utvecklas från rom till vuxen
 • kan ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö

 

Förmågor som vi tränar på är:

· att använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

· genomföra systematiska undersökningar i biologi och

·  använda biologins begrepp för att beskriva och förklara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Sjöar och vattendrag

Nivå 1
Nivå 2
Fältstudier & undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Använda utrustning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Biologiska sammanhang
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har baskunskaper om livet i sjöar och vattendrag och du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop.
Du har goda kunskaper om livet i sjöar och vattendrag och du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Begrepp
Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Beroende av och påverkan på naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: