Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och naturvetenskap.

Skapad 2018-06-28 15:50 i Fiolbackens förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med natur och miljö. Med fokus på djur, växter samt vår miljö.

Innehåll

I verksamheten har vi alltid fokus på miljö och naturvetenskap.

Syftet med arbetet kring naturvetenskap är att lära oss mer om miljön, och de växter och djur som finns i den.

Syftet med arbetet om miljö är att lära oss om hållbar utveckling. Vi kommer att prata om hur vi lever och beter oss i naturen och hur det i sin tur påverkar djur och växter.

 

Aktiviteter vi tänker göra.

 • Titta på Barr och Pinne räddar världen från UR Skola. De två hjältarna Barr och Pinne räddar världen från farligt skräp och lär sig samtidigt om kompostering, återvinning, sopsortering etc.
 • Prata om förändringar i skogen under året (årstidsförändringar).
 • Gå till skogarna i förskolans närmiljö för att erbjuda barnen möjlighet att klättra, springa och därmed träna olika motoriska funktioner och utveckla koordination. När vi går på utflykt samtalar vi om allt vi upptäcker och sätter ord på djur, växter mm.  
 • Ta hand om vår miljö, och plocka skräp utomhus. Vi kommer även att medverka på skräpplockardagen. 
 • Sortera skräp och gå till återvinningsstationen samt besöka Stadsmissionen och återbruka.
 • Läsa sagan om Mikro. 
 • Använda material vi hittar i skogen för estetisk verksamhet. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: