Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan, trygghet och värdegrunder

Skapad 2018-06-29 09:24 i Bålbroskolan Norrtälje
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
V. 33 -36 kommer vi att lära känna vår skola och varandra.. Vi leker tillsammans, namnlekar, grupplekar och dramalekar ute och inne. Vi utformar kompisregler, klassrumsregler där vi utgår från skolans trivselregler.

Innehåll

Syfte

syftet är att eleverna ska lära känna varandra, känna sig trygga i gruppen, med varandra, sina lärare och sin skola.  Lära känna skolans inre och ytter miljö. 

Detta är ett ständigt pågående arbete och målet är att alla ska:

 • Känna sig trygga i gruppen/skolan
 • Känna till skolans och klassens trivselregler 
 • uppleva gemenskap tillsammans med kamrater och lärare
 • ta ansvar för lärmiljön

Arbetsstätt och undervisning

 • gruppstärkande lekar
 • namnlekar
 • presentera läroböcker som vi kommer att arbeta med.
 • skapande, sång och drama
 • Vi leker tillsammans på skolgården och dess närmiljö
 •  Eleverna får presentera sig själva på olika sätt.
 • vi gör ett  gemensamt kompisträd
 • Använder oss delvis utav Puls förskoleklass - lärarhandledning

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: