Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shoo bre, läsning och filmanalys

Skapad 2018-07-02 09:37 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att läsa "Shoo bre" av Douglas Foley i klassen. Vi kommer att göra sammanfattningar och svara på frågor till denna bok. Under momentet kommer vi även att arbeta med boksamtal i mindre grupper och arbeta med fri skrivning och riktad skrivning. Vi kommer även att se filmen och göra en filmanalys och en jämförande analys med boken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • genomföra en bokanalys där du uttrycker dina tankar och åsikter i både tal och skrift.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • använda olika lässtrategier för att läsa/lyssna och tolka en text.
 • sammanfatta bokens handling, innehåll och budskap genom att koppla detta till tidsaspekter och orsakssamband samt utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor diskutera bokens budskap.
 • samtala och diskutera bokens handling utifrån vissa givna frågeställningar.

Hur ska det bedömas?

 • skriftliga analyser i classroom före och efter ett kort avsnitt efter givna frågeställningar.
 • samtal och muntliga diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Reflektioner enskilt med fri skrivning, därefter diskussioner i olika grupper och tillsammans i klassen. Riktad skrivning utifrån boken och diskussioner, EPA. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: