Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2018-07-02 14:38 i Frötuna skola Norrtälje
Du kommer få lära dig om vad som händer med djur och växter i naturen under hösten.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Årstiderna är ett kretslopp. På hösten vissnar och dör många växter men de överlever ändå genom sina frön. En del andra växter klarar att övervintra. Djuren förbereder sig också för vintern. Många djur får tjockare päls och en del blir vita för att inte synas i snön. Fåglar som äter insekter flyttar till varmare länder. Igelkottar, ormar och grodor mm måste gå i dvala för att klara den kalla vintern.

Innehåll

          

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • Vad som händer med trädens blad på hösten.
 • Kunna namnet på några vanliga träd.

 

 • svampens olika delar
 • att det finns ätliga, oätliga och giftiga svampar.

 

 • lite om vad man skördar på hösten.
 • äpplets olika delar.
 • hur frön kan sprida sig.

 

 • hur djur och fåglar förbereder sig inför vintern.
 • ge exempel på en näringskedja

 

 • några svenska traditioner som infaller under hösten och vad som är typiskt för dessa högtider.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom att:
- du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifter som bygger på fakta om hösten.
- du kan berätta för din lärare och dina klasskamrater om det du har lärt dig.
- du deltar i diskussioner om vad som händer med djuren och växterna på hösten.

- du kan skriva faktatext om något du lärt dig.

-du kan berätta om några högtider under hösten.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:
- utföra arbetsuppgifter tillsammans med en klasskamrat.
- se på filmer om hösten och hur djuren förbereder sig inför vintern.
- berättat för dig varför löven ändrar färg på hösten.
- göra fältstudier och undersöka svampar och olika insekter.
- lära dig lite om flyttfåglar.
- tillsammans med en klasskamrat rita näringskedjor.

- Spela naturmemory tillsammans med en grupp, för att träna på ex: trädens namn.


 

Lektion - introduktion:

Förförståelse.

Vad händer med naturen på hösten, varför blir det höst?

Vi diskuterar tillsammans vad vi vet om hösten och gör sedan en tankekarta tillsammans på tavlan.

Vi tittar på filmen: På Sli.se

Till sist gör vi en framsida till vår årstidsbok.

Avslutning: kort sammanfattning av lektionens innehåll.

 

Lektion: Samtal och film

Vi samtalar om hösten och ser på en faktafilm.

 

Lektion - skapa:

Eleverna får göra sitt eget årstidshjul efter en färdig mall. Eleverna får två cirklar, den ena cirkeln har en fjärdedel som klipps bort. Den andra cirkeln har bilder på fyra träd som symboliserar de olika årstiderna. De får färglägga trädet höst och vi pratar om vilka färger hösten är. De får sedan klippa ut cirklarna och klistra på hårt papper, de får göra hål i mitten på cirklarna och fästa ihop med ett "jungfruben". De har nu sin egen årstidssnurra som vi kommer att använda under de olika årstiderna.

Uppföljning - skriva faktatext:

Eleverna får ett arbetsblad med höstträdet som finns på deras årstidshjul. De får färglägga trädet och sedan skriva av meningar som vi tillsammans skriver på tavlan. 

För de som behöver utmaning: de får skriva egna meningar med fakta om hösten. 

 

Lektion  - utomhus

Start inomhus: högläsning höstbok.

Vi går ut i naturen och letar hösttecken. Alla elever har en varsin äggkartong som de samlar sitt material från skogen. 

När vi kommer in i klassrummet så tittar vi på våra fynd och jämför med varandra, vi tar reda på vad allting heter (mossor, lavar, löv - från vilket träd?).

Avslutning: eleverna får rita av några av sina fynd i sin årstidsbok och skriva en text till.

nivåanpassade texter: De som inte kan skriva själva får skriva av en eller flera meningar som vi skriver tillsammans på tavlan.

Ex: jag har hittade ett höstlöv från en ek.

De som är mer säkra på skrivandet får skriva på egen hand. 

De som har väldigt svårt skriver endast orden: löv, mossa.

 

Lektion - utomhus

Mål: kunna sortera föremål efter olika egenskaper.

Material: en bokstavsduk och ett tidtagarur.

Vi går ut i skogen och delar in oss i grupper, varje grupp får en bokstavsduk. Läraren tar tid och barnen får springa och leta efter föremål i skogen som börjar på de olika bokstäverna i alfabetet och lägga på bokstavsduken. 

När de samlat materialet går alla tillsammans runt i de olika grupperna och tittar på fynden.

Steg 2: sortera materialet, eleverna får till uppgift att sortera materialet precis som de vill och kommer överens om. Vi går runt och tittar hur de olika grupperna sorterat, vissa kanske har sorterat efter längd, andra efter färg osv.

Eleverna får sedan pröva att sortera på ett annat sätt än vad de redan gjort.

 

Lektion - Svampen (utomhus och inomhus)

Vi tar med oss svampböcker och går ut i skogen för att leta efter svampar, de vi hittar tittar vi på tillsammans och pratar om vilken svamp det är.

Vi tar bilder på svamparna.

Tillbaka i klassrummet ser vi på en film om svampar.

Uppföljning: Eleverna får utskrivna bilder på de svampar vi tittat på och får limma in i sina årstidsböcker - de får även en bild med svampens olika delar att limma in. Bilden på svampens olika delar tar vi även upp på tavlan och tillsammans namnger vi svampens olika delar och de får själva skriva på sin egen bild i sin bok. 

Exit ticket: vid dörren pekar läraren på en tom bild på svampens delar och eleven får namnge delen muntligt.

 

Lektion - höstlöv (inomhus) Bild

Material: höstlöv, svampar, penslar, färg

Vi pratar om höstlöv och att de  ser olika ut genom olika tider, hur färgen förändras. Vi pratar om klorofyll och fotosyntes.

Avslutningsvis får eleverna till uppgift att lägga lövet som de valt på att vitt papper och måla på bladet med exempelvis en svamp. De får sedan ta bort lövet och en fin höstbild är skapad. 

 

Lektion - Djuren

Vi pratar om olika djur på hösten och hur de förbereder sig inför vintern.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: