Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Hälsa och livsstil, v. 12-15

Skapad 2018-07-03 08:59 i Lekstorpsskolan Lerum
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil - Målsättning, planering, utvärdering genom samtalande och resonemang kring upplevelser av fysiska aktiviteter, kost, och andra faktorers påverkan på hälsan och den fysiska förmågan.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Arbetsområdet innefattar vad som händer i kroppen när du tränar, samt att arbeta med målsättning och skadeförebyggande träningsplanering.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Vad som händer i kroppen när du tränar och hur träning påverkar din hälsa. 

Sätta upp en målsättning och planera träning som ska syfta till att på ett skadeförebyggande arbetssätt utveckla en fysisk förmåga.

 

Begrepp

Hälsa, Fysisk förmåga, Koordination, Nervsignal, Teknik, Uthållighet, Aerob och anaerob uthållighet, Styrka, Muskelkraft, Rörlighet, ADR, Stretcha, Överbelastning

 

Varför ska jag lära mig detta?

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Du ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Du ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Dessutom kommer du att lära dig mer om hur din kropp fungerar vilket är viktigt för att utveckla en förståelse för hälsa och sjukdom. 

 

Verklig mottagare

 Ni kommer att träna på att sätta upp en mål och planera träning med ett skadeförebyggande tänkt för er själva som i slutändan ska bli en vana.

 

Hur ska jag lära mig detta? - Uppgift

För att lära sig det här ska du genomföra följande uppgift;

1. Fylla i en planeringsmall, välj en fysisk förmåga som du individuellt vill utveckla.

2. Sätt upp en välformulerad målsättning, välj ett arbetssätt som förebygger skador, och strukturera upp en träningsplanering för fyra träningspass som syftar till att uppnå målsättningen.

3. Förklara muntligt i ett videoklipp eller skriftligt hur du har tänkt när du har planerat din träning.

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Genom att fylla i en planeringsmall och förklara, muntligt i ett videoklipp eller skriftligt, hur du har tänkt när du har planerat din träning.

 

Förmågor

Du kommer att bli bedömd på huruvida väl du kan sätta upp en målsättning, samt planera din träning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil

Bedömnings- underlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Mål & plan för träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett välfungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge få enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge flera utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge många välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: