Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska årskurs 9 - läsårsplanering

Skapad 2018-07-03 09:37 i Rättviksskolan Rättvik
Tyska årskurs 9 - planering för höstterminen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Välkommen till tyska årskurs 9! Här hittar du informationen om kursen samt läsårsplanering.

Innehåll

Hallo und willkommen!

Välkommen till tyska årskurs 9! Du fortsätter att läsa tyska 2 som avslutas på vårterminen med nationellt bedömningsstöd från Skolverket. Under hela läsåret kommer du att repetera, befästa och fördjupa dina kunskaper. I slutet av höstterminen påbörjar vi arbetet med projektet "Att flytta till Berlin". Projektet pågår under hela vårterminen.

Lärobok: Lieber Deutsch 2

Läxa: Du får en läxa! Syftet med läxan är att du övar språket vid flera tillfällen under veckan.

Läxförhör, prov, redovisningar: Efter varje avslutat tema kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt. Mindre läxförhör samt stora redovisningar. Dessutom kommer du att redovisa hör- och läsförståelse.

För att lyckas bra med dina studier måste du tänka på:

 • att komma förbered till varje lektion (ha material med dig och ha koll på vad vi arbetar med)
 • att du nyttjar din lektionstid till inlärning
 • att du är aktiv och försöker tala mycket tyska på lektionerna
 • att du planerar din vecka och hittar två tillfälle á 15 - 25 minuter då du arbetar med tyska hemma eller i skolan

Lärare: Henrieta Vedberg, E-post: henrieta.vedberg@rattvik.se

Viel Spaß!

Wir beginnen mit einem Lied:

Die Prinzen Be cool speak Deutsch

Urlaub in Deutschland:

Under läsåret kommer du att lära dig detta: 

 1. Repetera enkla fraser och frågor Wie sagt man? - Wieder Deusch (s. 9-10)
 2. Repetera ordförråd till teman fritidsaktiviteter, semester/lov, - Etappe 1A Ab in den Urlaub (s. 14-21, glosor s. 176 och 185 Semester och lov)
 3. Repetera väder - Etappe 1B Wie ist das Wetter? (s. 22-24, glosor s. 176 och 185-186 Väder)
 4. Repetera perfekt: Berätta i förfluten tid om en resa - Etappe 1C Ein exotischer Urlaub (s. 25-32, s, 53, gloslista s. 176-177, s. 185 Semester och lov)
 5. Öva läs- och hörförståelse: autentiska texter (UR, Internet: nachrichtenleicht.de och tivi.de)
 6. Berätta hur du mår (läkarbesök, sjukdomar, kroppsdelar) - Etappe 2A Bleib gesund (s. 42-47, gloslista s. 177-178, s. 186 Läkarbesök och Kroppsdelar)
 7. Berätta om ditt välbefinnande - Etappe 2B So fühle ich mich wohl (s. 48-52, gloslista s. 178)
 8. Berätta om en person - Etappe 2C So bin ich (s. 55-57, gloslista s.178)
 9. Arbeta med projektet "Att flytta till Berlin" som tar upp följande teman: 
 • Landeskunde - Deutschland - introduktion (Internet) 
 • Landeskunde - Sehenswürdigkeiten in Berlin - berätta om några sevärdheter i Berlin 
 • Wer bist du? Was möchtest du in Berlin machen? - presentera dig samt vilka egenskaper du har (Etappe 2C) och berätta om vad du vill göra i Berlin
 • Dialog - Am Flughafen -  föra ett enkelt samtal med en person på flygplatsen
 • Wohnen in der Stadt und auf dem Land - Vorteile und Nachteile - berätta om olika boendeformer samt hur det är att bo på landet/i staden (Etappe 5A s. 124-130, gloslista s. 182) 
 • Meine Wohnung in Berlin - berätta om din lägenhet i Berlin rum, möbler, hushållssysslor (Internet, Etappe 5B, 5C s. 131-142, gloslista s. 182-183 och s. 188 Hushållssysslor samt s. 189 Rum och möbler)
 • Meine Einweihungsparty - berätta om din inflyttningsfest (Etappe 3A s. 72-77, gloslista s. 179)
 • Spiel, Sport, Spannung - berätta om dina och andras fritidsaktiviteter (Etappe 6)

 

Uppgifter

 • Ty - Läxförhör - fraser LD s. 9 vecka 36

 • Ty - Examination - Inlämningsuppgift: Meine Sommerferien

 • Ty - Hörförståelse och Läsförståelse

 • Ty - Meine Sommerferien - perfekt

 • Ty - Meine Wohnung in Berlin

 • Ty - Diagnos - Läsa och Höra

 • Ty - Am Flughafen - muntlig interaktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk M2

Kunskapskrav Moderna språk M2

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Lyssna/Läsa - receptiva förmågor
Eleven kan förstå
det mest väsentliga av innehållet.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Förstå och visa
Eleven visar sin förståelse genom att
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala/Skriva - produktiva förmågor
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättra sin egen produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion (Samtala)
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion
Eleven kan välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: