Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur funkar det i samhället?

Skapad 2018-07-17 10:43 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap
Varför bildas samhällen just där de bildas? Vad behövs det för yrken och verksamheter för att allt ska funka varje dag? Och vad händer egentligen när någon del inte funkar? Vi bor i ett samhälle där vi alla bor och arbetar. I samhället är varje person viktig och vi behöver hjälpas åt för att alla ska ha det bra. Det finns sjukhus för de som är sjuka, polis för att lagar ska följas, räddningstjänst för att släcka bränder. Det finns skolor så att alla barn får en utbildning. Vårt samhälle i Sverige är en demokrati. Det och mycket mer kommer vi att få lära oss om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte:

Du ska få utveckla din förmåga att 

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Lärandemål: 

 • Kunna ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • Kunna ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor  genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.  
 • Kunna beskriva några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.  
 • Kunna beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. 

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Undersöka olika funktioner i ett samhälle. 
 • Utforska den demokratiska processen från idé till sluten röstning i arbetet med den tomma lokalen. .
 • Bygga ett eget samhälle. 
 • Utforska hur yrken, lön och skatt hänger ihop
 • Undersöka hur pengarna cirkulerar i samhället och vilka olika betalningsformer som finns. 
 • Undersöka likheter på samhället nu och då. 
 • Undersöka hur vi i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Delaktighet och elevinflytande:

 • Eleverna kommer att få vara delaktiga i planeringen.
 • Vi kommer att samtala i par, grupper och helklass och vi använder oss av EPA för att alla ska få så mycket talutrymme som möjligt. 
 • Självskatta sitt eget lärande på målplansch och på så vis ta ansvar för sitt eget lärande. 

 

Bedömningen kommer ske genom:

 • Observationer och samtal.
 • Dokumentation i boken "Vårt Samhälle". 
 • Tummen upp! 

 

Begrepp att förstå:

yrke, verksamhet, samhällsfunktioner, media, betalningsformer, varor, tjänster, handling, miljö och hållbar utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  Sh   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  Sh   3

Matriser

Sh
Hur funkar det i samhället?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsfunktioner, yrken och verksamheter
 • Sh   3
Jag kan med stöd av en vuxen ange några viktiga samhällsfunktioner och ger då exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag kan ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag kan ange flera viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Information och media
 • Sh   3
Jag kan med stöd av en vuxen ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Jag kan ta del av information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Olika betalningsformer
 • Sh   3
Jag kan med stöd av vuxen beskriva några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Jag kan beskriva några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Jag kan beskriva flera olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Hållbar utveckling
 • Sh   3
Jag kan med stöd av vuxen beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Jag kan beskriva hur några olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Jag kan beskriva hur flera olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: