Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk4

Skapad 2018-07-18 16:18 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola F – 4 Geografi
Vi arbetar med PULS Geografi Sverige. Den börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Vi kommer även att lära oss om Sveriges landskap.

Innehåll

 Undervisning och examination

På geografilektionerna kommer du att få:

 • Arbeta med texter och frågor om Sverige och jordytan.
 • Öva på att placera ut och namnge landskapen, större orter, sjöar, och vattendrag.
 • Lära sig kartans uppbyggnad och färger, symboler och skala.
 • Filmer och diskussioner om landskap.
 • Göra en Sverigebok.

 

Vad ska bedömas

:
 •  Att du kan namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 •  Att du kan  kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
 • Att du kan centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hur du använder kartan och kartboken i ditt arbete.
 • Hur du söker  platser
 • Hur du kan jämföra naturen och levnadsförhållanden i de olika områdena i Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: