Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 grundläggande aritmetik

Skapad 2018-07-18 23:26 i Sollebrunns skola Alingsås
Ma åk 1
Grundskola 1 Matematik
Grundläggande aritmetik och antalsuppfattning för åk 1

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att göra skolverkets bedömningsstöd i matematik vid ett tillfälle på HT och ett vid VT. Vid flera tillfällen under läsåret kommer vi att arbeta med antalsuppfattning och grundläggande aritmetik.  Vi kommer att jobba med antalsuppfattning, fortsätta träna "talkompisar", lära oss talraden upp till 100, träna likhetstecknet, plus- och minustecknets innebörd,. Vi kommer också att träna addition och subtraktion: HT lilla plus och lilla minus (upp till 10) och på VT vidare upp till 20.  

Konkreta mål:

Du kommer att träna på och förstå skillnaden och likheten mellan begreppen antal och siffror. Du kommer att lära dig talraden upp till 20 och vidare upp till 100 samt räkna baklänges från 5. Du kommer att få träna till du känna dig säker på "talkompisar" upp till 10. Du kommer att lära dig likhetstecknets innebörd. Du kommer också förstå och kunna räkan addition och subtraktion och förstå de symboler som används. 

Begrepp: antal, siffra, tal, likhetstecken, plustecken, minustecken, plus/addition, minus/subtraktion. 

Bedömning:

Utifrån skolverkets  bedömningsstöd och mina egna bedömningar, gör jag en planering om hur vi tillsammans kan stödja din matematiska utveckling.

Jag bedömer jag din förmåga att:

förstå skillnaden mellan siffra och tal.

förstå och se antal och koppla det till ett tal

kunna talraden upp till 20 och upp till 100

kunna räkna baklänges från 5

kunna talkamrater upp till 10

förstå lika med- , plus- och minustecknets innebörd och funktion.  

kunna addition och subtraktion upp till 10. 

förklara hur du adderar respektive subtraherar 

Undervisning:

Under hela året kommer vi att jobba med att öva antalsuppfattningen, som t.ex. kunna se hur många ett fåtal saker är utan att räkna, förstå siffrors innebörd samt förstå skillnads mellan siffror och tal.  Vi kommer också att på olika sätt träna vidare på talkamrater upp till 10 tills du känner dig säker på dem.  Vi kommer att lära oss talraden, först upp till 20 och senare vidare upp till 100. Vi kommer också lära oss likhetstecknet, plus- och minustecknets betydelse och användning. Vi kommer att träna oss på lilla plus och lilla minus, dvs addition och subtraktion inom tio-tals spannet, och på VT kommer vi att fortsätta upp till 20. Vi kommer att jobba med detta genom arbete i vår matematik bok "Mästerdetektiverna" och genom övningar med konkret material. Vi kommer också att spela spel, ha "utomhusmatte", rita och skapa, lösa problem med hjälp av matematik samt se "Livet i mattelandet" i syfte att stärka matematik förståelsen. Vi kommer att jobba enskilt, i små grupper och i helklass. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: