Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - grundläggande begrepp åk 4

Skapad 2018-07-19 11:07 i Mörarps skola Helsingborg
Detta arbetsområde behandlar grundläggande begrepp i kemi som t ex atomer, molekyler, kemiska föreningar, grundämnen.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt runt omkring oss består av små, små byggstenar. De är så små att du inte kan se dem med blotta ögat. Vi ska läsa om våra drygt 100 grundämne i Periodiska systemet som tillsammans bildar allt som finns på jordklotet.

Innehåll

Målet enligt LGR11

Du ska utveckla följande förmågor:

Förstå och använda kemins begrepp och modeller för hur allting på jordklotet är uppbyggt

Du ska kunna:

- förklara och beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler

förklara och beskriva skillnaden mellan grundämne och kemisk förening

- ge exempel på några grundämnen 

- känna till hur atomen är uppbyggd (kärna, elektroner)

- känna till Periodiska systemet

 

Undervisningen

Vi arbetar med Fysik/Kemi boken samt arbetsboken.

Klassdiskussioner

Filmer från SLI

 

Bedömning:

Vi bedömer följande:

Förmågan att använda kemins begrepp.

Förmågan att relatera till vad allt är uppbyggt av och hur det hänger ihop med hållbar utveckling.

Förmågan att ha kännedom och kunna berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: