Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, blockhusteknik åk5, ht-18

Skapad 2018-07-24 16:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Blockhusteknik;Hållbar utveckling, kreativitet, fantasi, matematiska färdigheter och maskinkunskap tränar vi denna gång.
Grundskola 5 Matematik Slöjd Bild
Du får skapa dig ett personligt tyg med hjälp av blockhusteknik och praktiskt visa dina maskinkunskaper. Hållbar utveckling är ett genomgående tema här. Du måste använda dina matematiska kunskaper både i teori och praktik. Det finns också stora möjligheter att jobba konstnärligt och fantasifullt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du tar stort ansvar för ditt eget lärande, visar ansvar för hållbar utveckling och slöjdens mål i skolan.

Centralt innehåll

Det centrala innehåll som gäller för detta arbetsprojekt kan du se här nedan.

Genomförande

Du ska skapa dig ett tyg genom att använda blockhusteknik. Materialet du ska använda dig av är  bomullstyg från  lapplådan, dvs det som blivit över när någon annan sytt ett slöjdprojekt. Det var på detta sätt som man förr hade möjlighet att av gammalt material skapa nya saker. Du måste använda dig av den matematik du lärt dig och praktiskt omsätta den nu för att få ett bra resultat. Det finns också stora möjligheter att uttrycka sin fantasi och konstnärlighet. Men då måste du först  planera och tänka till innan du sätter igång.

Uppgift:

1) Du får till uppgift att skapa din första kvadrat i blockhuset 7 x 7 cm. Förslagsvis genom att rita en på rutpapper. Din andra kvadrat blir också i samma storlek.

2) Klipp ut de två första rutorna i de tyg du vill ha.

3) Lägg tygerna räta mot räta och tvärnåla en sida.

4) Sy ihop tygerna med raksöm, 1 cm sömsmån.

5) Stryk isär tygernas sömsmån.

6) Nu måste du mäta och räkna ut hur stor den tredje tygbiten, rektangeln , måste vara för att passa in.

tips! Låt blockhuset växa medsols, alltså klockans håll.

7) Fortsätt och skapa ditt tyg med minst 10 st delar. Vill du får du göra fler.

Arbetet ska alltså börja med att du gör en planering, sedan genomföra projektet, kanske överväga förändringar under arbetets gång om det behövs och avsluta med att skapa något av ditt tyg t.ex kudde, väska eller något annat.

 Sist men inte minst ska du utvärdera, redovisa och ta en bild av ditt färdiga arbete. Alla arbeten ställs ut i vårt glasskåp en vecka så många kan få tips och idéer till sina projekt. 

Bedömning

Jag som lärare kommer under arbetsprocessen att lyssna på dig, se dig arbeta och följa dina överväganden. Vi kommer även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.

Jag kommer att ta del av din dokumentation och redovisning.

 

Uppgifter

 • Blockhusruta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: