Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vacaciones; El pescador y el turista; Qué sabes del mundo hispánico?

Skapad 2018-07-25 08:54 i Ytterbyskolan Kungälv
Kapitel 1 - 3 (Gracias 9)
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vad har du gjort under sommaren? Här kommer du att få repetera att prata i då-tid, dvs. vad du HAR gjort under en helg, vecka eller sommaren. Du kommer också att få läsa en historia och få lite mer kunskap om Spanien

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Berätta vad du har gjort under sommaren (repetition);
 • Perfekt (repetition);
 • Realia om Galicien;
 • Berätta lite vad en historia handlar om (Trata de...);
 • Använda verb med diftong i presens (empiezo, sueles, osv);
 • Jämföra personer och saker (adjektivets komparation);
 • Räkneord 1 - 10 000
 • Lite mer faktakunskap om den spansktalande världen

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsning och översättning av texter i boken;
 • Arbete med uppgifter till text;
 • Skriva egna meningar;
 • Muntliga uppgifter;
 • Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt;
 • Hörövningar: hälsningsfraser och presentationer i klassrum;

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan berätta vad du har gjort under sommaren;
 • Du kan använda verb i perfekt form
 • Du kan berätta lite vad en historia handlar om (Trata de...);
 • Du kan använda verb med diftong i presens (empiezo, sueles, quiere osv);
 • Du kan jämföra personer, saker och länder genom att använda adjektiv och räkneord;

Hur du får visa vad du kan:

 • Deltaga aktiv på lektionerna (muntligt och skriftligt);
 • Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxor;
 • Hörövningarna
 • En skriftlig och muntlig presentation där du berättar något om vad du gjort i sommar
 • Utvärdering av arbetsområdet

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Vacaciones 2018

Skriva
 • M1  A 9
texten om din semester/sommarlov innehåller en del ord ifrån kapitlet men hänger inte ihop i förståeliga meningar
texten om din semester/ sommatlov är kort men innehåller en del ord och fraser i området. perfektform finns med.
texten har med ord och meningar ifrån alla delarna i uppgiften. grammatik och verbformer används i stort riktigt i både presens och perfekt
texten är fyllig och sammanhängande med innehåll ifrån alla delarna i uppgiften. Texten är tydlig och till större del korrekt med både presens och perfekt.
Redovisa muntligt
 • M1  A 9
I redovisningen läses orden och meningarna innantill en hel del uttal är fel och det är svårt att förstå innehållet
redovisningen är kort och en del läses innantill. Ord och meningar uttalas till stor del förståligt
Redovisningen är till stor del tydlig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bara stödord och bilder
Redovisningen är tydlig och fyllig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bilder och få stödord
Använda material
 • M1  A 9
exempeltexter, läroboken eller material på classroom bearbetas eller använs inte i texten
Till viss del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan
Till stor del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Materialet i läroboken och classroom bearbetas och används på ett korrekt och självständigt sätt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Förbättra framställningar
 • M1  A 9
inget förändras i texten efter respons
efter respons rättas och ändras något fel självständigt
Efter respons rättas flera fel självständigt och någon mening utvecklas
Efter respons rättas fel självständigt och meningar utvecklas vid behov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: