👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 tid och klockan

Skapad 2018-07-26 10:55 i Sollebrunns skola Alingsås
MA åk 1, tid
Grundskola 1 Matematik
Få förståelse för tid och förtrogenhet med klockan och att mäta tid.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med tid. Vi kommer att mäta tid med klockans hjälp. Vi kommer också att skapa en känsla för tidslängd. Vi kommer att lära oss den analoga klockans olika visare, hel-, halvtimmar, kvartar, minuter samt sekunder. Vi kommer också att bekanta oss med den digitala klockas tidsangivelser. 

Konkreta mål:

Du kommer att få träna upp en känsla för kortare tidslängder, som några minuter och sekunder. Du kommer att få lära dig den analoga klockans hel- och halvtimmar samt kvartar och minuter. Du kommer att få lära dig läsa digital tid och förstå dess skillnaden natt och dag. Du kommer att få reflektera över varför vi mäter tid och få kunskap om varför vi har de måttenheter som vi har. 

Begrepp: mäta, tid, måttenhet, sekundvisare, minutvisare, timvisare, sekund, minut, timme, analog, digital

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

visa att du förstått skillnader mellan sekund, minut och timma

visa att du vet vilken visare som visar vilken måttenhet. 

läsa av den analoga klockan vid olika tidpunkter

visa att du förstått digital tids skillnad mellan natt och dag

 

Undervisning:

Under några veckor kommer vi att arbeta med tid och med klockan. Vi kommer att göra praktiska övningar där vi får uppleva tid i syfte att skapa en känsla för tid. Det gör vi genom att arbeta med praktiska uppgifter, t.ex  att göra ett solur, göra egna bedömningar av tid och mäta hur lång tid saker tar. Vi kommer att lära oss den analoga klockans olika visare, lära oss hel-, halvtimmar, minuter och sekunder.  Vi kommer även bekanta oss med och träna på den digitala klockan. Det gör vi genom praktiska övningar i vardagen, arbetsblad och genom övningar i Matte-dektektiven. Vi kommer att repetera och träna på den analoga klockan vid olika tillfällen under det fortsatta läsåret. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
    Ma  1-3