Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-07-26 11:01 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

-          Läsa en faktatext om rymden och plocka ut det du tycker är viktigt.

-          Göra en tankekarta utifrån faktatexten du läser.

-          Skriva en text utifrån din tankekarta

-          Göra en presentation i form av en film.

 

Innehåll

Lgr11:

-          Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. (Fysik 4-6)

-          Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras. (Fysik 4-6)

-          Människan i rymden och användningen av satelliter. (Fysik 4-6)

-          Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. (Fysik 4-6)

 

Genomförande

Eleverna kommer att få välja ett ämne inom arbetsområdet rymden. De ska samla fakta om sitt ämne, skriva en text och göra en presentation i form av en film.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom en skriven text och filmen.

 

Elevinflytande

Du har möjlighet att fritt välja vad du vill arbeta med och presentera inom arbetsområdet rymden.

Matriser

Rymden

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Fysik
Analys
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Fysik
Begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysik
Kommunikation och resonemang
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Fysik
Kommunikation och resonemang
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: