Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklanda

Skapad 2018-07-28 20:23 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer att jobba med Språklanda. Där tränar vi att läsa, läsförståelse och stavning. Vokaler och konsonanter, vi funderar över lång och kort vokal och dubbelteckning. Vi tränar bokstavsordning och ordningstal.

Innehåll

Lgr - 11, Del 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Lgr - 11, Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Lgr - 11, Del 3 - Kunskapens syfte

Vad?

Läsa och läsförståelse

Vokaler och konsonanter

Dubbelteckning

Bokstavsordning och ordningstal

Stavning ex j-ljud, sj-ljud och ng-ljud

Hur?

Vi använder materialet Språklanda. Vi läser en text med tillhörande arbetsuppgifter. Varje vecka tränar vi  stava  10 ord som läxa.

Varför?

Eleverna ska öka sin förmåga att läsa och förstå text. De ska bli säkrare på att stava ord, bokstavsordning och ordningstal.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

Stava veckans ord

Läsa och förstå texter 

Stava rätt i meningar och olika texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Språklanda

Språklanda

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan med hjälp läsa och förstå texten.
Jag kan läsa texten.
Jag kan läsa och förstå texten. Jag kommer ihåg vad jag läst och kan berätta om vad jag läst för någon annan.
Stavning
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag kan med hjälp skriva och stava lättare ord.
Jag kan stava vanliga ord.
Jag kan stava de flesta orden. Jag vet när det ska vara dubbelteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: