Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska

Skapad 2018-07-29 17:44 i Vittinge skola F-3 Heby
Lilla Språkmästaren
Grundskola 1 Svenska Bild
Bli mästare i det svenska språket!

Innehåll

1. Övergripande mål:

LÄRARDEL

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål:

Du ska utveckla din förmåga att

 • kunna ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • lyssna och återberätta i olika situationer
 • använda bilder som hjälpmedel i muntliga presentationer
 • läsa ord med konsonantförbindelser
 • kunna skriva alla bokstäver rätt
 • skriva olika typer av texter
 • visa intresse för läsning

 

 

 

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna berätta och samtala i grupp
 • kunna formulera egna tankar muntligt och skriftligt
 • visa intresse och motivation för läsning
 • hålla en röd tråd i en berättelse början-mitten-slutet
 • använda begrepp i olika sammanhang
 • befästa och träna olika färdigheter på dator
 • kunna kombinera dina texter med bilder

 

 

 

 

5. Undervisning:

Vi kommer att arbeta med

 • texter i form av rim och ramsor, sagor och berättande texter
 • texter som kombinerar ord och bild
 • språkets struktur med stor bokstav och punkt
 • händelseböcker
 • serier
 • faktablad
 •  gemensamma dikteringar

 

:

 

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

För att du ska visa att du lärt dig kommer du

 • att delta i muntliga och skriftliga redovisningar med bilder som hjälpmedel
 • att prata om budskap i olika texter
 • att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • skriva texter i olika genrer
 • skapa texter där ord och bild samverkar
 • träna på att skriva för hand och på dator

 

.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: