Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-07-29 17:46 i Vittinge skola F-3 Heby
Vi fortsätter att arbeta med Den magiska kulan.
Grundskola 1 Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Avsnitt 1

Det här ska du kunna:

 • Känna igen alla bokstäver
 • koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • läsa enkla nya små ord
 • läsa enkla meningar
 • visa intresse för läsning
 • skriva enstaviga ord och enkla meningar med "stor bokstav"
 • göra egna händelseböcker
 • skriva på dator

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • kunna alla bokstäver
 • kunna ljuda enkla ord
 • kunna några vanliga ord som ordbilder
 • läsa enkla meningar och förstå innehållet
 • visa intresse och motivation för läsning
 • ha mellanrum mellan ord
 • använda text och bild i händelseböcker
 • befästa och träna olika färdigheter på dator

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: