Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2018-07-30 15:44 i Ängås skola F-6 Orust kommun
PP i ämnet bild för årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Bild

I ämnet bild kommer vi på ett lustfyllt sätt utforska färger, former och linjer.

Vi kommer att arbeta i olika material och diskutera kring våra egna och andras bilder.

Vi kommer att bekanta oss med historiska bilder och olika konstnärer samt fotografera.

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Centralt innehåll:

Undervisning:

Du kommer att:

 • få prova på att arbeta i olika tekniker som teckning och måleri. 
 • få arbeta med tredimensionellt skapande genom modellering och konstruktion. 
 • lära dig vad linje, form och färg har för betydelse för en bilds uppbyggnad. 
 • få tala kring egna och andras bilder.
 • få fotografera och överföra bilder med hjälp av plattor/datorer.

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bildframställning

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskper
Du har förmåga att framställa berättande bilder.
Du har förmåga att skapa bilder med ett tydligt budskap.
Du har förmåga att skapa enkla stilleben.
Du kan fotografera med kamera och platta
Du kan överföra bilder till datorn och skriva ut dem.

Bl
Redskap för bildframställning

Insats krävs
Godtagbara kunskper
Mer än godtagbara kunskper
Du kan välja rätt pensel till en uppgift och använda den på ett bra sätt.
Du har fått ökad förståelse för hur olika typer av färg fungerar.
Du kan ta hand om använt material efter arbetet.
Du har förmåga att benämna våra grundläggande färger.
Du har förmåga att blanda färger.
Du har förmåga att förstå begreppen förgrund, mellangrund och bakgrund.
Du förstår att vissa färger kan upplevas som varma och andra som kalla.
Du förstår grunden med perspektiv, att ett föremål blir mindre ju längre bort det är.
Du har förmåga att skapa 3 dimmensionella figurer med hjälp av exempelvis pinnar eller lera.

Bl
Bildanalys

Insats krävs
Godtagbara kunskper
Mer än godtagbara kunskper
Du har förmåga att berätta om ditt eget konstverk.
Du har förmåga att delta i diskussioner kring bilder och konst.
Du förstår att bilder innehåller ett budskap och kan framkalla känslor.
Du känner till några konstnärer och stora verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: