Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibbi på Labolina

Skapad 2018-08-01 13:21 i Lövåsens förskola Bengtsfors
De barn på förskolan som är födda år 2010, 2011 och 2012 kommer att få gå till gymnastiksalen för att få prova på lite olika gymnastik övningar.
Förskola
Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar. Bibbi är jättebra på att räkna.

Innehåll

BAKGRUND 

Det förekommer många ord i matematiken. Om barnen har fått höra orden redan i Förskolan så får de en bättre förståelse när de sedan börjar i skolan. Eftersom vi använder oss av Babblarna i verksamheten så tar vi Bibbi till hjälp när vi tränar på matematik.

MÅL

Barnen skall utveckla språket i matematiken,få en fördjupad förståelse för olika matematiska begrepp och jämförelseord. De äldsta barnen på avdelningen ska lära sig räkna prickarna på tärningen så att de kan spela spel tillsammans. Lära sig de vanligaste geometriska figurerna. Att barnen ska kunna ramsräkna till 10 och känna igen siffrorna 0-6. Vi vill också att barnen ska ha en förståelse för tid och förändring, vikt och längd, mängder och antal. Matematik ska vara roligt och spännande.

Metod

Babblarnafiguren Bibbi kommer att introducera nya saker för oss inom matematiken på ett lustbetonat sätt. Vi kommer att använda matematik till att undersöka, reflektera och pröva lösningar på olika problem. Spela spel som man använder räkning i.

Vi mäter barnen på hösten och jämför sedan under året och ser förändringen. Vi kommer att väga och jämföra olika saker. Använder oss av timglas vid turtagning.

På fruktstunden delar vi frukten tillsammans så vi kan se hur många bitar man får när man delar på olika sätt.

Geometriska figurer och siffror introduceras en i taget och vi kommer även att använda dem i olika pyssel. 

På samlingen räknar vi hur många barn som är närvarande. Vi använder oss av räkneramsor, räknesagor och räknesånger. 

På I paden får barnen spela spel som befrämjar matematikinlärningen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: