Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Fysik ht 19 för år 4-6 - Område Ellära

Skapad 2018-08-04 11:25 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Fysik
Både i naturen och i samhället finns det mycket som har med elektricitet att göra. Åskan är nog det mäktigaste, men långt i från det enda. Oftast är elektriciteten något vi har nytta av i vardagen. I det här kapitlet får du utforska några sätt att använda elektricitet.

Innehåll

Under höstterminen -18 kommer vi att arbeta med området Ellära inom Fysiken. 

 

Undervisning/arbetssätt

 • Diskussioner vid genomgångar
 • Enskilt arbete under lektionstid
 • Demonstrationer och laborationer för att konkretisera innehållet
 • Skriftlig redovisning av din kunskaper i form av dokumentation vid laborationer samt avstämning vid prov

 

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • På ett enkelt sätt förklara vad elektricitet är
 • Ge exempel på vilka material som leder och inte leder ström
 • Koppla olika kretsar så som seriekoppling och parallellkoppling
 • Följa ett kopplingsschema
 • Förklara vad en sluten krets innebär
 • Vilka risker som finns med el
 • Veta varför en glödlampa lyser och hur den fungerar
 • Förstå hur en strömbrytare fungerar
 • Förklara statisk elektricitet
 • Förklara batteriets uppbyggnad på ett enkelt sätt
 • Vad som menas med elektrisk spänning
 • Delta i diskussioner och använda begrepp kopplade till arbetsområdet
 • Berätta om vem som uppfann glödlampan och glödlampans betydelse för människan.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • Tillgodogöra dig grundläggande faktakunskap inom området
 • Använda denna kunskap när du är med och diskuterar genom att du ställer frågor, lyssnar till vad andra säger samt framför och bemöter åsikter.
 • Förstå och använda dig av viktiga begrepp du lärt dig, som är specifika för området, när du för resonemang (ex strömkälla, sluten krets, seriekoppling, parallellkoppling, ledning, isolering, spänning, säkring)
 • Genomföra enkla underökningar utifrån givna planeringar
 • Använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
 • Jämföra resultat genom att resonera om likheter och skillnader och vad dessa kan bero på
 • Ge förslag på vad som skulle kunna förbättra undersökningen
 • Dokumentera undersökningen med hjälp av text och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Bedömningmatris i Ellära för år 4-6

Når målen
God måluppfyllellse
Mycket god måluppfyllellse
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information och anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Når målen
God måluppfyllellse
Mycket god måluppfyllellse
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Når målen
God måluppfyllellse
Mycket god måluppfyllellse
Fysikaliska fenomen och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa på med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: