Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen åk 5

Skapad 2018-08-05 14:20 i Öjersjö Brunn Partille
Vi ska lära oss om våra sinnen och även om ljus och ljud.
Grundskola 5 Fysik Biologi
Ljus i alla regnbågens färger fyller kvällens mörker. Det blinkar och sprakar som stjärnor på natthimlen. Du står mitt i tivolits nöjespark och blundar. Skratt och skrik blandar sig med doften från nypoppade popcorn. Du kan känna smaken av sockervadd som sakta smälter i munnen. Snart ska du upp i den största berg- och-dalbanan. Kommer du att våga det? Du känner vinden i ansiktet, när vagnarna drar förbi. Oj, vad de skriker! Snart är det din tur! Då öppnar du ögonen och ser upp mot den höga berg-och-dalbanans topp. Vet du att du just nu har använt alla dina sinnen?

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du utvecklar kunskaper och intresse för hur våra sinnen fungerar men även en förståelse för fysikens förklaringar på hur t.ex. ljus och ljud uppstår.
När man får ökade kunskaper, större förståelse samt förbättrad förmågan att samtala om och beskriva fenomen finns förutsättningar för att hantera olika val i livet som handlar om t.ex. din och andras hälsa eller miljö.

Hur? 

Vi kommer att bearbeta arbetsområdet genom att:

 • ha genomgångar
 • läsa faktatexter
 • samtala och resonera
 • genomföra laborationer
 • svara på frågor både enskilt och i grupp
 • gå igenom svaren på frågorna tillsammans

Vad? 

Vi ska lära oss om hur sinnena fungerar, hur vi kan skydda våra sinnen och vår hjärna. Vi ska också lära om ljud och ljus samt sömnens betydelse för att må bra. Vi kommer även att diskutera hur droger påverkar kropp.

Begrepp som är typiska för området kommer du ges möjlighet att lära. Dessa tränar vi på att använda för att:

 • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
 • berätta om vår hjärna och våra nerver
 • beskriva hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna
 • förklara vad ljus är och hur det uppstår
 • beskriva vad ljud är och hur det uppstår
 • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest
 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få

Så här kommer du ges möjlighet att visa förmågor och kunskaper

Du kan visa dina kunskaper och dina förmågor genom att:

 • lösa de uppgifter du får muntligt och skriftligt
 • delta aktivt på lektioner samt på laborationerna
 • besvara frågorna i en skriftlig diagnos

 

Bedömningen sker utifrån:

 • Hur väl du formulerar dina svar på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra 
 • Hur väl du behärskar begreppen som tillhör kapitlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Kopia av Koll på NO åk 5 Våra sinnen, ljud och ljus

Våra sinnen

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga
(biologi) Förmågan att förstå och förklara hur våra sinnesorgan fungerar och påverkar varandra.
Har ännu inte grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Har grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Begreppsförmåga
(Fysik, biologi) Förmågan att förstå hur ljud och ljus uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat/ögat.
Har ännu inte grundläggande kunskaper om ljud/örat och ljus/ögat.
Har grundläggande kunskaper om ljud/ljus.
Analysförmåga
(biologi, fysik) Förmågan att föra resonemang/ utveckla en tankegång/ förklara.
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffar. Behöver stöd för att se sambanden mellan olika delar.
Beskriver och förklarar olika händelser på ett enkelt sätt. Kan se enkla samband mellan olika delar.
Kommunikativ förmåga
(biologi, fysik) Förmågan att samtala och diskutera.
Behöver stöd för att delta i samtal och diskussioner.
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på konkreta frågor.
Förmåga att undersöka
(biologi, fysik) Förmågan att formulera en frågeställning och genomföra en undersökning.
Behöver stort stöd för att formulera en frågeställning och genomföra en undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning med viss hjälp. Kan planera en undersökning och med viss hjälp arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Förmåga att undersöka/dokumentera
(biologi, fysik) Förmågan att dokumentera, jämföra resultat och reflektera över förbättringar i undersökningen.
Gör ingen eller bristfällig dokumentation av undersökningen, behöver stort stöd för att jämföra och reflektera över förbättringar i undersökningar.
Gör en relativt noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Förmågan att undersöka
(biologi, fysik) Förmågan att använda material på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Behöver stöd för att använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: