Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskurs 2

Skapad 2018-08-05 15:17 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3) Religionskunskap
Undervisningen i ämnet religion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam

 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner

 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln

 • reflektera över vad som är rätt och fel och varför regler och lagar behövs
 • jämföra en elevs skoldag i dag och för 100 år sedan

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • Vi kommer att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om religion.

 • Samtala om varför vi tror att det finns religioner och vad det kan innebära att vara eller inte vara religiös.

 • Diskutera och jämföra skolan idag och för 100 år sedan.
 • Du kommer få lära dig olika högtider, heliga böcker, symboler, platser, byggnader samt berättelser kopplade till kristendom, judendom och islam.

 • Vi kommer söka information genom att läsa olika texter, intervjuer, lyssna på berättelser och se utbildningsprogram. 

 • Vi ska läsa och och skriva enkla faktatexter.

 • Du kommer få delta i samtal om så kallade livsfrågor, det är frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, ont och gott, rätt och orätt.

 • Vi kommer lyssna på berättelser från bl.a. nordisk mytologi.  

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS - DIN FÖRMÅGA ATT...

 •  beskriva och göra jämförelser mellan någon hög­tid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

 •   ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

 •   visa på hur spår av nordisk mytologi lever kvar i vår tid.

 •   föra samtal om elev­nära livsfrågor.

 •   föra samtal om normer och regler och varför de behövs.

 •  söka information genom intervjuer och observationer.

 •  använda ord och begrepp som är centrala för temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: