Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3 2018-2019

Skapad 2018-08-06 08:31 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 3 Svenska
Svenska är språket du pratar allra mest

både till vardags och när du är på fest.

För att bli ännu bättre än idag

behöver du kunna mer om grammatikens lag.

Tillsammans kommer vi att öva

på allt sånt som du kan behöva.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Det betyder att du ska öva på att

 • skriva med gemener (små bokstäver), punkt, stor bokstav och mellanrum.
 • skriva så att du själv och andra förstår.
 • skriva med tydlig början, handling och ett tydligt slut.
 • öva på att bearbeta dina egna texter.
 • skriva texter av olika slag till exempel faktatexter, instruerande texter och dikter.
 • göra dina texter mer levande med hjälp av beskrivande ord (adjektiv).
 • samtala med dina kamrater om dina egna och deras texter.
 • Öva på att redovisa muntligt.

Metod och arbetssätt

Vi kommer att läsa olika sorters texter och du kommer att få öva på att skriva egna berättelser, dikter och olika typer av texter, till exempel instruerande texter, beskrivande texter och faktatexter.

Vi läser varje dag och du kommer att få läsläxor.

Vi kommer att öva på att prata inför andra. Det gör vi genom att du får läsa upp eller prata om vad du skrivit för mig, för en kamrat eller för en grupp av kamrater.

 

Bedömning

Det här kommer jag att bedöma:

 • Jag kommer att titta på om du skriver din berättelse med en tydlig handling och en röd tråd (början, mitten och slut) och om man kan förstå innehållet och vilken typ av text du har skrivit.
 • Jag kommer att titta på om du kan stava ord som du själv ofta använder i skrift.
 • Jag kommer att titta om din handstil är läslig och om du har mellanrum mellan orden.
 • Jag kommer att titta om du använder dig av små och stora bokstäver på rätt ställe när du skriver och om du använder dig av punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Jag kommer att lyssna när du läser upp dina texter och när du och dina klasskamrater pratar om era texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: