Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2018-08-06 08:52 i Vuxenutbildningen i Flen Flen
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
En novell är en kort prosaberättelse (berättande vardaglig text eller tal som inte är bundet av metriska regler). Ordet kommer från italienskans novella, som betyder "nyhet". Det engelska ordet novel motsvaras på svenska av roman, medan novell på engelska heter short story ("kort berättelse"). Novellens första mästare brukar kallas Giovanni Boccaccio med sin Decamerone. Edgar Allan Poe och Arthur Conan Doyle bidrog till ett stort intresse för kriminalnovellen, och 2013 mottog kanadensiskan Alice Munro nobelpriset i litteratur för sin novellkonst.

Innehåll

Nu ska vi jobba med kapitel “Noveller”

 

1A. Vad är novell för något?

B. Vad är speciellt med en novell? Vad ska man tänka på när man skriver noveller?

C. Vad är det för skillnad på roman och noveller?

D. Varför skriver man noveller?

 

2. Lyssna när din lärare läser texten på sidan 35-38. Fråga om sådant du inte förstår

 

3. Översätt orden (Övning 1), förklara vad de betyder på svenska och försök hitta synonymord Fundera på om orden är formella eller informella (även synonym orden) Skriv också vilken ordklass ordet tillhör. Använd ordet i en mening. Vi spelar quizlet tillsammans (ordspelet)

 

4. Sammanfatta novellen muntligt som finns på sidorna 35-38 med hjälp av bilderna på sidan 33. Skriv nyckelord om varje bild som förberedelse. Tänk på att din muntliga redovisning ska vara en sammanfattning på texten. Du ska inte läsa det du har skrivit.

 

5. Vi gör en muntlig interaktionsövning. När du är ledsen känner du sorg. När du är glad känner du glädje eller lycka. Sorg, lycka och glädje är namn på känslor och hör till gruppen “abstrakta substantiv”. Ledsen och glad är adjektiv och beskrivningsord. Nu ska ni diskutera ämnet känslor. Ni ska berätta om en känsla ni haft någon gång under ert liv. Vad kände du? När var det du kände så här? Vad hade hänt? Var befann du dig? Vad gjorde att känslan gick över? Börja med att säga “Jag ska berätta om en gång när jag kände (abstrakt substantiv) Då var jag (adjektiv) för att….” Kom ihåg att alla ska få prata och ställ följdfrågor. Det är viktigt att ni lyssnar på varandra och visar respekt.

 

6. Vi gör en muntlig produktionsövning. Du får en bild som du inte visar till dina klasskamrater. Du beskriver ställer utan att säga var du är. Hur ser det ut? Vad doftar det? Vad hör du för ljud? Hur känner du dig? Är du ofta här? Varför?

 

5. Svara på frågorna på sidan 34 och 39.

 

6. Träna på diktamen. Vi har förhör på orden tillsammans (sid. 73-74)

 

8. Jobba med grammatik (Övning 2) Se även sidorna 91-94 och 100-101 i läsboken

 

9. Vi gör hörförståelsen tillsammans (Övning 3)

 

11. Gör skrivövningen (Övning 4)

 

12. Vi har prov på det vi tränat på.

 

Uppgifter

  • Övning 1 - Ordkunskap

  • Övning 2 - Grammatik

  • Övning 3 - Höra

  • Övning 4 - Skriva

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: