Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe, Blå Ht -18

Skapad 2018-08-06 10:42 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp: 

Ekebackens Förskola, Hemvist Solstrålen, grupp Blå

Barnens ålder: 

1-2,5 år

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv):

Vet ej ännu

Barn med annat modersmål än svenska (Ja/Nej, vilket/vilka språk): 

Nej

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning):

1 förskollärare och 1 barnskötare, 11 barn

Ändamålsenliga lokaler (ja/nej, motivera): 

Ja.
Bra lokaler inne. Bra med 3 rum, varav 2 smårum. Det stora rummet är lite svår möblerat, pga. av många dörrar, som vi måste ta hänsyn till.

Ändamålsenlig utemiljö (ja/nej, motivera):

Bra utemiljö.
Stor gård med en stor skog. Saknas dock solskydd vid sandlådan.
Altanen utanför Hemvist Blå är bra och där kommer vi göra olika lärmiljöer. Saknas dock solskydd där också.

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm): 

Kan vi inte svara på det just nu.

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Vi pedagoger i grupp Blå tycker att det är viktigt att starta med att skapa en trygghet hos barnen, föräldrarna och hos oss pedagoger. 
Vi kommer att skola in 8 barn på vår avdelning samt 3 barn (från gamla Knyttet), som är nya för oss pedagoger.
Även vi pedagoger är nya för varandra.

Vi vill ha en tillåtande miljö för barnen, där barnen själva kan vara med att påverka sin vardag här på förskolan.
Vi kommer att vara nära barnen i deras lek, ute som inne, och utmana dom och försöka verkställa deras intressen och behov.
Vi vill skapa en självständighet hos barnen, genom att matrialet finns lättillgängligt på avdelningen i barnens nivå.

Vi vill skapa en delaktighet hos barnen.
Vi pedagoger behöver sätta ord på när barnen är med och bestämmer, just för att synliggöra för dom, att de är delaktiga i verksamheten.

Vi pedagoger vill skapa ett bra socialt samspel mellan barn-barn, barn-vuxen, vuxen-barn och vuxen-vuxen.
Vi pedagoger försöker vara nära barnen i deras samspel, just för att stötta, utmana och vägleda barnen till ett positivt samspel.

Vi vill skapa möjligheter för barnen att bli starka i sin identitet och att våga lita på sin egen förmåga. Vi kommer använda oss av verktyg som te.x. att visa eller säga Stopp.( Kompisböckerna) 
Vi värnar även om barnets egna integritet, att man lyssnar på sina kamrater och respekterar svaret man får.

 

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer:
Vi pedagoger utgår ifrån barnens intresse och behov när vi skapar lärmiljöerna på hemvisten.
Vi observerar barnen i deras lek och utformar miljöerna efter det. Vi ser hur de olika miljöerna används av barnen och ändrar miljöerna om vi ser att det behövs.

Samarbete och tillåtande klimat:
Just nu har vi ett mycket gott samarbete. Vi pedagoger är fortfarande nya för varandra, men det känns som att vi har samma tänk.
Vi är positiva, förändringsbenägna och vill skapa ett gott klimat i gruppen. 

Kunskaps- och människosyn:
Vi ser det kompetenta barnet.
Vi pedagoger tar gemensamt ansvar för den pedagogiska verksamheten och uppgifter utöver.

Förhållningssätt och bemötande:
Vi pedagoger är nära barnen i deras lek.
Vi tycker att det är viktigt att vi har samma förhållningssätt och bemötande i barngruppen.

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Tambur:

Smågrupper i hallen.
Vi vill få barnen mer självständiga i hallen, ge dem den tid som de behöver. Vi pedagoger måste tänka på att inte känna stress att få ut barnen på gården. 
Vi önskar en påse/hylla längre ned i barnens fack, just för att göra dem mer självständiga.
I torkrummet förvarar barnen sina regnkläder och stövlar, just för att minska kläderna i facken ute på sin plats.

Måltider:

En lugn och trivsam stund på dagen, där vi samtalar med varandra under måltiden. Låta barnen ta mat själva och skicka vidare till kamraten.
Vi placerar tallrikar och bestick i mitten av bordet, så barnen vid bordet får vara med och duka fram.
Barnen dukar av efter sig själva.

Vila:

Barnen har sin napp och snutte i sin låda, som de kan hämta själva efter de ätit färdigt.
Några barn sover med pedagog.
Vakna barn läser med en pedagog.

Vi måste ha ett samarbete med grupp Gul under läsvilan.

Toalett/blöjbyten/handtvätt:

Vi har rutiner att kolla/byta blöjor mm, under dagen.

Trygghetssak:

Napp och snutte i deras egna låda, som barnen hämtar vid behov.

Leksaker:

Leksaker hemifrån har vi inte på förskolan.
Leksaker på förskolan - Vi försöker skapa tydliga platser för olika matrial, med te.x. bildstöd.

Lämning/hämtning:

Hej och hejdå, både till barnet och föräldern.
Snabba lämningar, efter varje barns behov.
                       

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Vi vill ha tydliga lärmiljöer som lockar barnen och gör de nyfikna.
Vi utgår ifrån grundfärgerna i vårt tänk.
Vid nya lärmiljöer, introduceras detta för barnen.

Vi är närvarande pedagoger och försöker vara med barnen i deras lek i de olika lärmiljöerna.

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Vi introducerar barnen under lekens gång i de olika lärmiljöerna, då vi är närvarande pedagoger.
Vi observerar barnen i leken och lyssnar in vad de säger eller gör, vinflytande.
Var sak har sin plats, tydliga lärmiljöer.
Vara rädd om matrialet .

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: