Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialogues åk 9

Skapad 2018-08-06 10:47 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi utvecklar vår förmåga att kommunicera genom att delta i olika diskussioner kring några vardagliga ämnen.

Innehåll

Syfte, mål för elev:

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera muntligt på franska,  din förmåga att förstå och tolka innehållet i tal, samt din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Konkretisering av målen:

 • Genom att delta i olika dialoger i vardagliga situationer (t ex diskussioner kring månadspeng, vänskap, film, musik, årstider, sport, fritidssysselsättningar), visar du att du kan formulera dig och kommunicera med tydliga meningar och göra dig förstådd.

 

 • I samtal, dialoger och hörövningar visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att berätta om och kommentera innehållet, svara på frågor och ställa följdfrågor, som för samtalet och dialogen framåt. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

Undervisning:

Material, övningar finns i en google presentation "Dialogues åk 9" på google classroom

Vi går igenom och repeterar hur olika bokstavskombinationer uttalas i franska, så att vi kan förbättra vårt uttal.

Vi går igenom och repeterar samtalsstöd (om vi håller med eller är av annan åsikt), kommentarer (Du skojar! Okej! Det är roligt/värdelöst! etc) och följdfrågor (Varför? Hur? Med vem? etc) så att vi kan utveckla och föra samtalet vidare i franska dialoger.

Vi går igenom och utvecklar vårt ordförråd kring vardagliga diskussionsområden (månadspeng, vänskap, film, musik, årstider, sport, fritidssysselsättning etc), så att vi kan föra ett samtal och diskutera några vardagliga ämnen.

Vi tränar vår hörförståelse genom att lyssna på hörövningar och franska nyheter.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att delta aktivt i ett samtal, där du visar att du kan diskutera några vardagliga ämnen, t ex pengar, vänskap, miljö, film, musik, sport etc. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Muntlig slutuppgift (prov):

Du sitter med en klasskompis och samtalar (berättar själv, svarar på frågor) kring vardagliga ämnen som musik (film, sport, pengar, vänskap etc) och ställer frågor för att få veta så mycket som möjligt vad din kompis tycker. Du kan t ex berätta/fråga vad du tycker om för musik (film, sport, vänskap), prata kring musikstilar, favoritsånger och artister, prata kring låttexters innehåll, prata kring dina musikvanor och ställa frågor till din kamrat om hens musikvanor, förstå vad dina kamrater säger och att du kan delta aktivt i samtalet, genom att ställa följdfrågor och ge kommentarer kring kamraternas svar (jag håller med, det har du rätt i, du skämtar etc).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningen gäller franska dialoger

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Samtal
I samtalet ställer du enstaka frågor. Du besvarar enstaka frågor.
I samtalet ställer du några frågor. Du besvarar några av frågorna. Du kan delta i ett samtal och ge någon kommentar till det kompisen säger.
I samtalet kan du ställa ett flertal frågor, för att ta reda på mer om vad din kompis tycker om ämnet. Du besvara de frågor kompisarna ställer. Du deltar aktivt i samtalet genom att kommentera det kompisen säger (d’accord, c’est vrai, je suis d’accord etc) och ställa följdfrågor (pourquoi? etc).
Innehåll
Du är mycket fåordig och har ett enkelt och mycket begränsat ordförråd. Du har tillgodogjort dig en liten del av det ordförråd vi har jobbat med.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat. Du använder några nya ord som tillhör Det ordförråd vi har jobbat med.
Du uttrycker dig med sammanhang. Du använder många nya ord som tillhör det ordförråd vi har jobbat med.
Du uttrycker dig utförligt med många detaljer. Du har ett ganska stort ordförråd och kan variera språket.
Förmågan att välja och använda material
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
begriplighet/tydlighet
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en fransktalande.
Du förmedlar ett innehåll, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem. Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem. Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb och beskrivande ord när du bildar meningar.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc
uttal
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten. Din satsmelodi ligger långt från målspråkets.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Satsmelodin har också brister (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Meningarna blir längre men du tvekar vid flera tillfällen.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har bra flyt med naturliga pauser. Du kan binda ihop meningar med sambandsord
Hörförståelse
Du förstår enstaka ord och meningar av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor.
Du förstår mycket av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du förstår det mesta av vad som sägs i samtalet och visar det genom att svara på frågor, kommentera det som kompisen säger och ställa följdfrågor.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: