Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark

Skapad 2018-08-06 16:56 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Biologi
Har du varit i fjällen någon gång? När man kommer upp till fjällen, långt bort från all trafik och alla hus, är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser du kan uppleva det. Därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla den vildmark är inte helt rätt. Varför det inte är det kommer vi bland annat titta på i detta kapitel.

Innehåll

Arbetsområde:

Varför har renen hårig mule? Kan granar ha skägg? Finns det blommor med päls? Detta och mycket mer har du svar på när vi avslutat arbetsområdet! Du kommer få lära dig mer om fjällen som naturtyp, vilka växter och djur som lever där och hur de har anpassat sig till klimatet. Du kommer också få kunskap om hur vi människor använder naturen i fjällen på olika sätt och hur den påverkas.

 

Konkreta mål:

När vi avslutat arbetsområdet ska du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 • förklara vad som menas med växtzoner.
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur. 
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna.
 • kunna sätta in begreppen: växtzoner, kalfjäll, fjällbjörkskog, fjällnära barrskog, glaciär, myr, näringskedja, trädgräns, exploaterad
  i ett sammanhang
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 • förklara vad som menas med växtzoner.
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur. 
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna.
 • kunna sätta in begreppen: växtzoner, kalfjäll, fjällbjörkskog, fjällnära barrskog, glaciär, myr, näringskedja, trädgräns, exploateradi ett sammanhang

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?" utifrån boken "Koll på NO, år 5" med tillhörande aktivitetsbok. Vi kommer även att se på film och diskutera i grupp och i slutet av arbetsområdet gör vi en diagnos.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: