Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-18. Åk 6. Uteidrott

Skapad 2018-08-07 10:05 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Tillsammans ska vi skapa en uteperiod som är varierande och utmanade. Går det verkligen att ha friluftsliv mitt i en stadsmiljö? Vad innebär egentligen allemansrätten? Dessa och massor av under frågor ska vi tillsammans besvara under vår uteperiod.

Innehåll

Förhoppningsvis så kommer vädret visa sig från sin bästa sida så att vi kan vara ute på våra idrottslektioner under en längre period. 

Såhär kommer vi jobba...

Vi kommer jobba i i olika teman men stor vikt kommer vara på orientering men även:

- Friluftsliv

- Olika lekar 

 - Olika spel och idrotter

Måndagen 17 september ska vi till St Hans backar och orientera.

Fredagen 28 september ska vi till Skrylle och orientera i okända miljöer. 

Undervisning/hur?

 • Vi ska träna olika orienteringsmoment på skolgården.
 • Du ska visa hur du resonerar och tänker vid olika orienteringsval
 • Du ska visa dina  färdigheter genom orientering på St Hans backar och i Skrylle.
 • Du deltar i diskussioner kring allemansrätten.

Hur ska jag lära mig?

Genom att lyssna och vara aktiv vid genomgångar och olika övningar.

Utmana din rörelser på de olika redskapen, ta hjälp av en kompis, youtube eller lärare. 

Arbeta aktivt under lektionerna.

Reflektera över ditt eget och andras arbete.

Detta kommer jag bedöma...

 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter. 
 • Dina rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten
 • Din förmåga att använda olika begrepp  inom orientering, allemansrätten samt friluftsliv.
 • Din förmåga att tolka och följa en karta.
 • Din förmåga att delta i olika diskussioner och samtal.

 • Din förmåga att reflektera och värdera vad gäller utförande av friluftsliv. Reflektera över friluftslivets påverkan i naturen utifrån allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Ht-18. Åk 6. Uteidrott

E
C
A
Orientering
Du är påväg men når inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativ god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Delta i olika lekar och spel
Du är påväg men når inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Allemansrätten
Du är påväg men når inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: