Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden Pärlan Ht -18

Skapad 2018-08-07 10:14 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Nyckelord

Kompis

Samsas

Hjälpa

Glad

Ledsen

Arg 

Rädd

Planerade insatser

Terminens projekt blir att fördjupa oss i kompisböckerna om Kanin och Igelkott. Vi inleder detta Fokusområdet med att arbeta med “Sprid glädje”, “Vänta på din tur’ och “Samarbeta”.  Vi kommer att introducera Kanin och Igelkotte-handdockorna genom att samtala med dem och använda dem för att tydliggöra situationer som kan ha hänt i barngruppen.

Sprid glädje: Vi kommer tillsammans med barnen undersöka vad vi blir glada av. Vi uppmärksammar genom positiv feedback till barnen på saker någon blir glad av. Vi försöker ta reda på, genom observationer och intervjuer, vad barnen upplever är roligt. Sedan kommer vi erbjuda så många av dessa aktiviteter som möjligt för alla barnen. Detta för att barnen skall får prova på saker som andra barn tycker är roliga saker och som gör dem glada. 

Vänta på din tur: Vi kommer introducera spel och regellekar av enklare slag för att hjälpa barnen att vänta på sin tur.

Samarbeta: Slutet på Fokusområdet kommer ägnas åt gemensamt skapande för att samarbeta mot ett gemensamt slutmål

Valda målkriterier 

Hjälpa någon annan i olika vardagssituationer som uppstår t ex i hallen vid av och påklädning

Hjälpa någon genom att hämta en vuxen när någon behöver hjälp

Klappa/trösta en kompis som är ledsen

Våga visa eller berätta hur de känner 

Vänta på sin tur t ex genom att låta en person tala till punkt

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: