Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-18. Åk 5. Uteidrott

Skapad 2018-08-07 11:01 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Tillsammans ska vi skapa en uteperiod som är varierande och utmanade. Går det verkligen att ha friluftsliv mitt i en stadsmiljö? Vad innebär egentligen allemansrätten? Dessa och massor av under frågor ska vi tillsammans besvara under vår uteperiod.

Innehåll

Förhoppningsvis så kommer vädret visa sig från sin bästa sida så att vi kan vara ute på våra idrottslektioner under en längre period. 

Såhär kommer vi jobba...

Vi kommer jobba i i olika teman men stor vikt kommer vara på orientering men även:

- Friluftsliv

- Olika lekar 

 - Olika spel och idrotter

Måndagen 17 september ska vi till St Hans backar och orientera.

Undervisning/hur?

 • Vi ska träna olika orienteringsmoment på skolgården.
 • Du ska visa hur du resonerar och tänker vid olika orienteringsval
 • Du ska visa dina  färdigheter genom orientering på St Hans backar och i Skrylle.
 • Du deltar i diskussioner kring allemansrätten.

Hur ska jag lära mig?

Genom att lyssna och vara aktiv vid genomgångar och olika övningar.

Arbeta aktivt under lektionerna.

Reflektera över ditt eget och andras arbete.

Detta kommer jag bedöma...

 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter. 
 • Dina rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten
 • Din förmåga att använda olika begrepp  inom orientering, allemansrätten samt friluftsliv.
 • Din förmåga att tolka och följa en karta.
 • Din förmåga att delta i olika diskussioner och samtal.

 • Din förmåga att reflektera och värdera vad gäller utförande av friluftsliv. Reflektera över friluftslivets påverkan i naturen utifrån allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Uteidrott ht-17 åk 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lekar och spel
Du deltar i olika lekar, spel och idrotter och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du deltar i olika lekar, spel och idrotter och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Orientering på skolgården
Du visar att du klarar läsa en karta och hitta kontroller på skolgården med viss säkerhet.
Du visar att du klarar läsa en karta och hitta kontroller på skolgården med stor säkerhet.
Kartkunskap
Du klarar passa kartan till viss del och använder dig till viss del av hjälpmedel som exempelvis tumgreppet. Du kan visa på kartan den väg du gått.
Du klarar passa kartan väl och använder dig till stor del av hjälpmedel som exempelvis tumgreppet. Du kan jämföra olika vägval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: