👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6. Ht-18. Idrott inomhus

Skapad 2018-08-07 11:14 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Under hösten kommer vi ha fokus på konditions- och styrketräning samt redskapsgymnastik. 

Såhär kommer vi jobba...

Under fyra veckor kommer vi jobba med styrka- och konditionsträning där fokus kommer vara på att utveckla er förmåga kring att samtala om upplevelsen av fysiska aktiviteter. Området kommer avslutas med en större reflektionsuppgift. 

Vi kommer även arbeta med redskapsgymnastik där ni ska fortsätta utveckla er rörelseförmåga. 

Undervisning/hur?
När vi jobbar med styrka och kondition så kommer du få göra en kortare utvärdering efter varje lektion där du utvärderar din insats samt funderar kring hur kroppen har arbetat. Vi kommer varva praktisk undervisning med teori så att du får en ökad förståelse kring hur kroppen funderar vid fysisk aktivitet. 

Under redskapsgymnastiken kommer ni fortsätta jobba med redskapen - bom, plint, romerska ringar, matta samt räck. 

Övergripande under höstterminen kommer vi arbeta med hur vi förebygger skador vid olika fysiska aktiviteter, exemplevis genom uppvärmning. Det är viktigt att du förhåller dig till de aktiviteter som vi genomför samt följer de regler som finns uppsatta. 

Hur ska jag lära mig...

Genom att lyssna och vara aktiv vid genomgångar och olika övningar.

Utmana din rörelser under lektionerna.

Arbeta aktivt under lektionerna.

Reflektera över ditt eget och andras arbete

Det här kommer jag bedöma...

Din rörelseförmåga under lektionstillfällena

Din förmåga att resonera kring hur fysisk aktivitet påverkar din kropp

Din beskrivning kring hur man förebygger skador i samband med idrottslektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Åk 6. Ht-18. Idrott inomhus

E
C
A
Anpassning av rörelser till olika aktiviteter
Du är påväg men når inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Samtal och resonemang
Du är påväg men når inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Du är påväg men når inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.