👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 6

Skapad 2018-08-07 12:16 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 6 Bild
Vi kommer att arbeta med bilden som kommunikationsmedel och hur bilder kan användas för att förklara, lösa problem och förmedla känslor. Vi kommer även att studera olika bilders funktioner och testa på grundläggande tekniker inom bildskapandet.

Innehåll

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Använda bilder för att kommunicera ett budskap, förmedla information eller uttrycka en åsikt
 • Analysera historiska och samtida bilders uttryck innehåll och funktioner
 • Skapa bilder med olika material och tekniker

Bedömning - Vad och hur

Vad du ska lära dig:

 • Skapa enklare bilder som på ett tydligt sätt förmedlar information eller kommunicerar ett budskap 
 • Använda samtida och historiska bilder som inspirationsmaterial och omarbeta verken
 • Att använda begrepp för att diskutera och analysera bilder 
 • Att använda dig av olika verktyg, tekniker och tillvägagångssätt beroende på syfte

Hur du visar vad du kan:

 • Du visar på ett tydligt sätt att du kan använda bilder för att förmedla ett budskap eller uttrycka en känsla eller åsikt
 • Du visar att du kan bearbeta och återanvända samtida och historiska bilder för att skapa något nytt
 • Du visar att du kan föra ett resonemang om olika typer av bilder och använda relevanta begrepp i dina bildanalyser
 • Du visar att du kan variera tekniker och tillvägagångssätt i din arbetsprocess 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att framställa bilder som förmedlar ett budskap och behandlar en aktuell samhällsfråga
 • Vi kommer att studera bilder och bildkultur i dagens samhälle och använda dessa som inspirationsmaterial i ditt skapande
 • Vi kommer att använda collageteknik för att omarbeta historiska bilder
 • Vi kommer att gå igenom grunder i blyerts och pastellteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6