Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2018-08-07 13:23 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Engelska
English is fun! Vi arbetar med texter i olika former, allt från sångtexter, skönlitterära texter och informationstexter till att författa egna dikter, berättelser och faktatexter. Att bygga upp ordförrådet är en viktig del och varje vecka arbetar vi med nya ord. Talsövningar är en central del av undervisningen och eleverna talar engelska under varje lektion t.ex. genom att beskriva och förklara ord, leka lekar, sammanfatta texter och hålla enklare presentationer. Vi arbetar kontinuerligt med grundläggande engelsk grammatik. Vi har i regel en läxa per vecka.

Innehåll

Engelska enl. Lgr 11

 

Centralt innehåll

 
 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska i olika slags texter.                         
 • Formulera och kommunicera i tal och skrift.                         
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.                         
 • Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och reflektera över olika sammanhang i olika delar av världen där engelska används.

 

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter. 
…uttrycka dig när du talar engelska.
...uttrycka dig i skrift på engelska. 
…välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd. 
…delta i ett samtal om vardagsnära ämnen genom att ställa frågor och formulera svar.

 

Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet. 
…vid muntliga redovisningar. 
…vid skriftliga redovisningar. 
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt och diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: