Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemikalier i vardagen, miljökemi - ht år 8

Skapad 2018-08-07 13:46 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Vi ska undersöka vad vi har för ämnen runt omkring oss i vardagen och ta reda på vad de lämnar för avtryck i miljön.

Innehåll

MÅL

Vad ska vi kunna?

 • Veta varför det är viktigt att inte förorena vatten och luft
 • Kunna beskriva hur kol och syre cirkulerar i ett kretslopp 
 • Kunna beskriva orsakerna till dessa miljöproblem:
  – försurning.
  – metallförorening
  – övergödning
  – klimatförändring
  – nedbrytning respektive bildning av ozon.
 • Kunna beskriva konsekvenserna av miljöproblemen
 • Kunna ge exempel på åtgärder som görs och borde göras för att komma till rätta med miljöproblemen

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

Ni kommer att få samtala i små grupper om det ni läst. Vi kommer att titta på film och läsa ur läroboken.

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

Skriftlig inlämning.

Redovisning i smågrupper.

Läxförhör.

Uppgifter

 • Prov kemi torsdag v. 39

 • Måndag 16 september - kemi på Gumaelius!

 • Läxa kemi v. 37, torsdag 12 september

 • Redovisning av miljöanalys

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: