👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDET Hållbarhet från det enkla till det komplexa

Skapad 2018-08-07 15:09 i Luthagens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Socialhållbarhet Matematik

Innehåll

Bakgrund

Vi har arbetat med ekologiskahållbarhet under flera terminer. Vi kommer nu att byta fokus till Socialhållbarhet. Vi ser den socialahållbarheten som förutsättning för alla barns livslånga lärande.

Syfte:

Vi på Luthagens förskola vill skapa en mer levande gemenskap, där vi värnar om alla vi möter.

Att barnen får erfara etiska världen och normer. Genom goda exempel med oss vuxna som förebilder. Där vi tillsammans skapar en hållbar gemensam miljö för alla.

Mål:

Att vara medkännande barn och vuxna med empati för varandra.

Vi ser varandra som medmänniskor med egna värden och rättigheter i ett demokratiskt samhälle.

 

      Vilka läroplansmål förhåller vi oss till på vår avdelning?

MATEMATIK

       utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

        

       utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband  mellan begrepp,

SOCIALHÅLLARUTVECKLING

 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

Barngruppens utgångsläge: 

 

        Vilka förmågor skall barnen få möjlighet att utveckla?

Matematik: Former, utforska och uttrycka sig kring former.

 

Social hållbarhet: Tilltala med namn, Samspela. Starta upp samspel med kompisarna.

 

 

           Vilka erfarenheter har barngruppen av fokusområdet?

         Vill ta kontakt. Intresserade av vad kompisarna gör, Att ta hand om varandra. Ge saker, kramar, empati och känslor hos  kompisarna.

 Matematik: tal, former, fart och rörelse ser vi utforskas mycket. Mängder och rumsuppfattning. På olika nivå.

 

        Vilka frågor är gruppen nyfikna på?

        

 

        Vilka erfarenheter och kunskaper tror vi att barnen har kring fokusområde

     

 

        Vad har de för teorier, funderingar och frågor?

V     

 

       När tror vi att de utforskar och är i relation med vårt fokusområde?

      

       Vilka mål i läroplanen förhåller vi oss till på vår förskola?

       Hur kan vi arbeta normkritiskt och med interkulturell fördjupning med fokusområdet?

 

Hur ska vi organisera undersökningsfasen för att få syn på ovanstående:

 

·         Planera vilka uppgifter/utmaningar vi ska erbjuda kopplat till fokusområdet.

·         Vilka miljöer och material/stationer? Inne och ute?

·         Hur organiserar vi vår tid, barnen och pedagogerna?

 

·         Vilka observationsunderlag/dokumentationsverktyg behöver vi?

 

 

Uppgifter

  • Trygghetsvandring

  • Matematik Cirklar

  • Undersökningsfasen Ateljé

  • Matematik på avdlningen

  • Värdegrundsvägg

  • Projektuppgift till hemmet

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016