Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skattjakt på Bullerbyn

Skapad 2018-08-07 15:19 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Skattjakt med Kapten Esmaralda och hennes pirater.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi önskar skapa en lustfylld aktivitet för barn och vuxna före vi skiljs åt för våra sommarledigheter.

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Ett glädjefyllt tillfälle som stimulerar barnens fantasi. En aktivitet där barnen tränar bland annat  sin samarbetsförmåga, sin motorik och sin turtagningsförmåga.

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Barnen får en flaskpost från Kapten Esmaralda. Hon behöver deras hjälp!

Vi skapar fyra olika stationer där barnen får utföra olika uppdrag för att kunna gå vidare.

Vid varje korrekt utfört uppdrag får de en guldklimp var som belöning.När uppdragen är utförda får de använda guldklimparna till att köpa ledtrådar som leder dem till skatten. Ledtrådarna består av gåtor av olika slag.

Stationerna är följande:

Gå  på planka och fiska upp en fisk- en planka över en plastpool med vatten, håv och fiskar 

Provskjuta Esmaraldas nya  kanonkulor - bouleklot som skjuts mot torn av burkar

Leta upp guldklimpar i sjögräset - guldklimpar gömda i kokt spaghetti som färgats grön. Barnen får sticka ner händerna i en hink fylld med sjögräs och känna sig fram.

Laga Esmaraldas och Ruben Rödskäggs skepp -som krockat och gått i bitar. Pusselbitar av laminerade bilder av skepp.

                

Barnen delas upp i fyra grupper. Inom gruppen samarbetar barnen för att klara uppdragen. 

När de i slutet skall lösa gåtorna som leder till skatten samarbetar samtliga grupper.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: