Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar 1-5 år

Skapad 2018-08-07 23:57 i Vrena förskola 21/22 Fristående förskolor
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen utforska de olika årstiderna och upptäcka hur allt levande förändras under årets gång.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen visar stort intresse för fallande löv, kottar och vill gärna ta med allt till förskolan. Då vi vistas mycket ut ser vi att barnen märker av förändringar. Vi hittar rönnbär, fina löv på marken och nu vill vi fånga upp allt fantastiskt som händer vid årstidsväxlingar och i naturen.

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.
De ska ges möjlighet att utveckla nya färdigheter.

METOD - GENOMFÖRANDE

Tillsammans med barnen upptäcker vi naturen i vår närmiljö. Vi sätter ord på växlingar i naturen och sådant vi hittar. På förskolan erbjuder vi skapande som hör till årstiden. Barnen har ett stort intresse av att få skapa och måla. Vi har ett träd eller en gren som vi förändrar utefter årstiderna. Tanken med grenen är att vi kan prata om årstiderna och ta stöd av de som hänger i grenen. Vi kan även samtala om djuren och insikter och vart de tar vägen

Dokumentering sker kontinuerligt under aktiviteterna av alla pedagoger. Barnen ges inflytande genom att vi samtalar om det vi upplevt eller kring bilder och sådant vi skapat.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnen genom foto, video och eget skapande. Genom samlingar diskuteras och reflekteras barnens funderingar och tankar kring årstiderna och de förändringar som dem bär med sig. Samtalen sker efter deras förmåga.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar vad barnen lärts sig efter varje årstids slut tillsammans med barnen för att kunna förändra och utmana barnen på andra sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: