Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-08-08 10:44 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 3 Svenska
Pedagogisk planering för svenska 2016/2017

Denna planering bygger på de moment som finns med i kursplanen i svenska och svenska som andra språk(SvA) med uppnående mål i slutet av åk 3.

Följande innehåll arbetar barnen med utifrån sin egen nivå och sina egna förutsättningar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Varför just detta?

Vi ska lära oss:
- att lyssna till olika sagor och plocka ut viktiga moment i dessa utifrån givna ramar
  personer, miljö, problem och lösning
- att återberätta sagor utifrån ovan givna ramar
- att se hur olika texter är uppbyggda med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar
- att utifrån givna frågor (ex har du en rubrik, mellanrum mellan orden, stor bokstav, punkt etc) utvärdera 
  egna och andras texter.
- att skriva egna sagor med bilder till
- att läsa igenom våra texter och göra enkla former av textbearbetning
- att skriva faktatexter utifrån givna ramar
  (läsa, skriva stödord och formulera en faktatext med egna ord)
- att träna på olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
 

Hur ska vi lära oss detta?

Läsa

- Träna läsning i olika former (t. ex. självständig läsning och parläsning).
- Träna läsförståelse i både fakta- och skönlitterära texter.
- Arbeta med läsförståelse-material där vi både tränar på att hitta fakta men även
  att läsa mellan raderna. 
- Diskutera, samtala och analysera innebörden i det skrivna, samt kunna koppla det
  till egna upplevelser.

Tala/ Lyssna
- Träna på att lyssna och återberätta vid olika samtalssituationer.
- Träna på att muntligt redovisa ett arbete för klassen.
- Träna på att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Skriva
- Skriva skönlitterära berättelser utifrån givna ramar
- Träna på att beskriva personer, miljö, problem och lösningar 
- Träna på att göra handlingen tydlig och begriplig för läsaren.
- Träna på att avsluta en berättelse och knyta ihop lösa trådar.

- Skriva en faktatext utifrån givna ramar. 
-Skriva en egen faktatext utifrån dina stödord från tankekarta. 

Arbeta i och med Språkskrinet och Läsförståelse röd                                                       -

Textbearbetning
- Träna din handstil så att dina texter är läsliga.
- Träna på att skriva meningar där du använder stor bokstav och punkt.
- Skapa berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning.
- Träna på att förtydliga och bearbeta texter utifrån given respons.

 

Vad som kommer att bedömas?

- din förmåga att läsa
-- din förmåga att återberätta en saga du fått uppläst för dig med hjälp av givna ramar (personer, miljö, problem och lösningar)
- din förmåga att skapa en bild som överensstämmer med din text
- din förmåga att strukturera upp och skriva en egen saga där handlingsförloppet klart framgår
- din förmåga att utvärdera din egen text utifrån givna ramar
- din förmåga att formulera en faktatext utifrån egna stödord
- din förmåga att läsa en text och svara på frågor i anslutning till texten
- din förmåga att ändra din text efter respons av lärare/kamrat

Hur får du visa vad du kan:

Du får visa vad du kan i olika arbeten och sammanhang under läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3

Matriser

Sv
Matris i svenska

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitt och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag känner igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande...
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: