Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och valet 2018

Skapad 2018-08-08 19:17 i Bruksskolan Färgelanda
En planering med lärandematris kring demokrati och valet 2018.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige är det riksdagen som representerar folket, men vi har även andra demokratiska processer i vårt land och till och med på skolan. Vi kommer att arbeta om hur demokrati kan fungera, men även om motsatsen diktatur. Då det är val i Sverige i september kommer vi också att lära oss om hur ett val går till, om olika partier samt om kommun, landsting, riksdag och regering.

Innehåll

Detta ska du få lära dig:

* Vad demokrati och diktatur är

* Vad skatt är och används till

* Hur demokrati fungerar i Sverige

* Hur man kan påverka de som bestämmer

* Hur ett val går till

* De olika partierna och vad de tycker

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Söka information och värdera källor

 

Begrepp:

demokrati, diktatur, rösträtt, parti, statschef, statsminister, talman, riksdag, regering, kommun, landsting, skatt, folkomröstning, budget, debatt, elevinflytande, 

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Söka information och värdera källor

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen

* Grupparbete

 

Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

* Genom att delta i diskussioner

* Genom att skriva i lärloggen

* Genom att fylla i lärandematrisen

* Genom att genomföra uppgifter

* Genom att lära dig och använda begrepp

 

 Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

* Ditt användande av begrepp

* Ditt sökande och användande av information och källor

* Hur du klarar skriftliga och muntliga läxförhör/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh SvA
Demokrati och valet 2018

Träna mer!
Kan!
Säker!
Demokrati
Du känner till vad demokrati och diktatur är.
Jag kan med stöd berätta vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda.
Jag kan berätta om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också något exempel på ett land med demokrati och ett med diktatur.
Jag kan berätta utförligt om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också exempel på länder med demokrati och diktatur och hur detta visar sig. Jag ger också exempel på hur demokrati visar sig hos oss på skolan.
Beslutspåverkan
Du känner till hur beslut fattas i Sverige och hur man kan påverka dessa.
Jag vet att vi har val i Sverige.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier och kan nämna några av dessa.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier och kan nämna flera av dessa. Jag känner också till hur man kan påverka genom att t.ex. engagera sig, rösta eller demonstrera.
Ord och begrepp
Du kan viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om demokrati och valet (demokrati, diktatur, rösträtt, parti, statschef, statsminister, talman, riksdag, regering, kommun, landsting, folkomröstning, skatt, budget, debatt)
Jag visar att jag kan några begrepp genom att jag kan koppla ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag kan flera begrepp genom att jag kan begreppen när jag hör förklaringen samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Jag visar att jag kan begreppen genom att jag kan förklara dem samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Information och källor
Du kan söka information om olika partier och är källkritiskt medveten då du gör det.
Med stöd kan jag söka information från någon källa och motivera varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: