Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe Nyckelpigan

Skapad 2018-08-09 08:45 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp:Dalen/ Nyckelpigan

Barnens ålder: 2014/4st, 2015/7st, 2016/2st

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv):

Barn med annat modersmål än svenska :

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): Förskollärare 100% ,Barnskötare 100%, Barnskötare40%…

Ändamålsenliga lokaler : Ja, Stora rymliga lokaler där vi skapat olika miljöer för barns möten. utveckling och lärande.

Ändamålsenlig utemiljö : Ja, Vi har en stor gård där barnen kan utveckla sociala möten, motorik och lärande.

Vi saknar solskydd över något område för sandlek.

Vi vill utveckla utemiljön med fler mötesplatser för lärande.

Närmiljön erbjuder många olika skogsområden.

Önskar kunna stänga av del av gården när det är färre personal ute, tex sena eftermiddagar.

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm): De flesta barnen i området lever tillsammans  med sina vårdnadshavare. Många barns vistelsetider är långa.

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Vi arbetar för att alla barn och föräldrar ska känna sig sedda, trygga och med glädje komma till förskolan. Vi vill ha en öppen dialog och försöker ha en tillitsfull relation med föräldrarna.

 Det är viktigt att lära känna det enskilda barnet, där det är i sin utveckling, så att vi kan tillgodose deras behov och fortsatta lärande.

I samspel med såväl barn som pedagoger vill vi att alla skall mötas av och visa respekt för varandra.

 

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer: Vi skapar olika lärmiljöer utifrån vår barngrupps intressen och behov,vilka vi ständigt förändrar och förnyar.

Samarbete och tillåtande klimat: Nu när vi är ett stort arbetslag, i Basgruppen, förutsätter det att vi samarbetar mycket. För att detta samarbetet skall fungera behövs det noggrann planering.

Kunskaps- och människosyn: Vi tycker att alla människor har samma värde och vi tar vara på varje barns förmåga och kompetens.

Förhållningssätt och bemötande :Vi vill ha ett öppet och tillåtande klimat. Vi lyssnar in barnen och försöker tillmötesgå deras tankar, intressen och idèer.

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Tambur: Både när vi går in och går ut försöker vi att ta ett par barn i taget. Ger barnen tid och uppmuntran för att klara av- och påklädning, hänga upp sina kläder mm själva.

Måltider: Barnen har bestämda platser vid matbordet, ramsa eller sång innan måltiden, man dukar av sin egen tallrik m.m

Vi vill att måltiden ska vara lugn, trevlig, och en tid för samtal och lärande.

Vila: De barn som behöver sova gör det i vagnar utomhus. De barn som inte sover läser vi för.

Toalett/blöjbyte: Både toalettbesök och blöjbyte gör vi vid fasta tider eller vid behov. I samråd med föräldrarna stöttar vi barnet när det är dags att bli blöjfritt.

Handtvätt: Före och efter alla måltider och efter toalettbesök.

Tygghetssak: Barnen får ta med sig sina trygghetssaker, men vi uppmuntrar barnet att lägga det i facket efter vilan.

Leksaker: Får inte tas med till förskolan.

Lämning/hämtning: Vid lämning kommer vårdnadshavaren in med barnet där någon av pedagogerna tar emot och hjälper barnet att få en bra start på dagen. Vid hämtning har vi en dialog med vårdnadshavarna om hur dagen har varit.

 

 

 

 

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Vi skapar lärmiljöer genom att göra rum i rummet efter barnens intressen. Materialet i lärmiljöerna skall vara tillgänligt, estetiskt tilltalande, inbjudande och locka till lek, skapande och lärande. Vi introducerar barnen i nya lärmiljöer och hur man använder materialet i dem. Det är viktigt att barnen återställer lärmiljön när de lämnar den.

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Vi kommer att arbeta mycket för att få ihop barngruppen så att barnen känner trygghet och tillhörighet i den nya gruppen samt även få trygghet i hela "Basgruppen".

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: