👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Min värld" /sinnen

Skapad 2018-08-09 09:19 i Ängsblomman förskola Kungälv
Utforska din värld med dina sinnen!
Förskola
Hur utforskar vi vår värld utifrån våra sinnen?

Innehåll

Syfte och mål 

Vi har valt tema Min värld tillsammans med de övriga grupperna på förskolan. Vi i den röda gruppen kommer under terminen att rikta in oss på min värld utifrån våra sinnen (Syn, hörsel, smak, lukt och känsel).  Vi vill uppmärksamma barnen på att de finns samt vilka sinnen vi har. Vårt mål är att barnen ska bli bekanta med att vi har olika sinnen, kunna benämna dem, att det kan finnas olikheter i sinnena. (glasögon, att vi tycker om olika smaker etc.) 

 

Metod 

 • Vi kommer att fokusera på ett sinne i taget under ca en månads tid.
 • Vi kommer att använda oss av Popcornmannen Poppe som sidofigur. Poppe kommer att får presentera aktiviteterna som vi ska göra med barnen. Vi ska sy ihop en egen Poppe av tyg och bomull som ska får följa med barnen hem under helgerna i en väska. 
 • Vi kommer låta ett barn i taget ta med sig väskan med Poppe hem under helgen (6/9-27/11) och dokumentera vad de gjort som är kopplat till det aktuella sinnet. Detta för att öka föräldradelaktigheten. Vi kommer att redovisa på tisdagar. På onsdagar har vi skapande och på torsdagar går vi på utflykt med ryggsäck (skogen, biblioteket, promenad i närområdet etc.). Temat kommer att genomsyra hela verksamheten alla dagar.
 • Under augusti kommer vi fokusera på att skapa en vi-känsla i vår nykonstruerade grupp (barn från tidigare två olika grupper). I september börjar vi arbeta med synen, i oktober hörsel och i november smak. December ägnas åt julaktiviteter. Temat fortsätter sedan efter årsskiftet.
 • I samband med att vi avslutar arbetet med ett sinne så tar vi en samling tillsammans i gruppen där vi går igenom vad vi har gjort och vad som blir nästa sinne vi har. Vi avslutar också med att ha mini-röris (gymnastik) eller liknande rörelsesamling.

 

Dokumentation

 • Vi kommer att fotografera med hjälp av vår Ipad på det som barnen gör under temadagarna. Barnens nyfikenhet, utveckling och lärande kommer stå i fokus och aktiviteterna kopplas till läroplanen.
 • Vi kommer att använda oss av en dokumentationsvägg i hallen där det blir enkelt för barnen själva att se och reflektera över vad vi gjort tillsammans. Även föräldrarna kan se vid lämning och hämtning.
 • Dokumentation kommer läggas upp på vår blogg på Unikum samt i respektive barns lärlogg. 

 

Utvärdering

 • Vid varje månadsskifte kommer vi göra en utvärdering på hur vi tycker temaarbetet går. Blev det som vi hade tänkt oss? Tog arbetet en annan vändning än vi först tänkt oss? osv.
 • Vi kommer även att ha ett föräldramöte med föräldrarna i röd grupp 22 oktober och höra vad de tycker om temat, med dokumentationen mm. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016