Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3 HT18-VT19

Skapad 2018-08-09 09:22 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Planering för ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

TIDSPERIOD

HT:2018

V. 33 --> Undervisning utomhus

Cirka v.40 --> Undervisning inomhus

 

UNDERVISNING

Hur ska vi arbeta?

Under hösten kommer vi arbeta utomhus (när vädret tillåter ungefär fram till vecka 40) och inomhus med olika spel, lekar och aktiviteter. Praktiskt samt teoretiskt. Lektionerna är uppbyggda med hjälp av följande ord och begrepp: Rörelse, Hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse.

* Övningar med stora och små redskap, lekar, spel och idrotter. (Moment som eleverna både känner sig bekanta med, samt nya)

* Olika lekar samt idrotter och dess regler. Ex grundläggande orientering, bollsporter, lekar och idrotter utan boll, rörelser till musik mm.

* Grundläggande diskussioner kring upplevelser av lek, motorik, hälsa, med hjälp av olika ämnesord, t ex finmotorik, grovmotorik, kondition, rörelse och fysisk aktivitet.

* Diskussioner och övningar där samarbete och hänsyn gentemot varandra är i fokus.

(I matrisen nedan kommer jag inte bedöma samtliga aspekter direkt eftersom vi inte kommer arbeta med alla punkterna under denna perioden).

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 1-3 HT14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande
Deltar i de flesta övningar.
Deltar i alla övningar.
Deltar aktivt i alla övningar.
Takt och rytm
Anpassar sina rörelser till viss del till musik.
Anpassar sina rörelser relativt väl till musik.
Kan följa takten till musik.
Motorik
Behärskar de flesta motoriska grundformerna.
Behärskar alla motoriska grundformerna.
Har god motorik.
Färdigheter
Klarar av att utföra de flesta övningarna utan stöd, hjälp och handledning.
Klarar av att utföra alla övningar.
Klarar av att utföra alla övningar utifrån ett korrekt rörelsemönster.
Socialt
Följer oftast reglerna. Tar hänsyn till andra. Kan samarbeta med vissa.
Följer alltid reglerna. Visar stor hänsyn, uppmuntrar kamraterna. Kan samarbeta med alla.
Hjälper kamraterna att följa reglerna och visa hänsyn till andra. Tar ansvar för hela gruppen i samarbetsövningar.
Hälsa
Har viss kunskap om hälsans betydelse för kroppen.
Har kunskap om hälsans betydelse.
Har god kunskap om hälsans betydelse.
Allemansrätten
Har grundläggande kunskap om allemansrätten
Har grundläggande kunskap om allemansrätten och kan förklara vissa ord och begrepp om den.
Har grundläggande kunskap om allemansrätten och kan förklara ord och begrepp om den.
Friluftsliv
Kan orientera med hjälp av enkla kartor i idrottshallen.
Kan orientera med hjälp av enkla kartor i idrottshallen samt tillsammans på skolgården. Kan några begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Kan orientera med hjälp av enkla kartor i idrottshallen samt på skolgården. Har god koll på begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: