Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt, poesi och lyrik

Skapad 2018-08-09 10:25 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Visste du att poesi kommer från grekiskan "poiein" och betyder göra, tillverka. Ordet dikt härstammar från tyskans "dicht" som betyder tät eller från latinets "dictare" som betyder diktera. Lyrik kommer från latin och härstammar från intrumentet lyra och kännetecknar musikalitet. Vad är då dikt/lyrik/poesi? En sorts text som är skriven tätt och som har mycket innehåll med relativt få ord och som "låter som musik".

Innehåll

 

Ur läroplanen, Lgr11:

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska tillsammans arbeta med att läsa dikter och att prata om hur de kan upplevas. Här kanske vi upplever olika, vem vet?

Hur kan en dikt skrivas? Vilka delar kan en dikt innehålla? Finns det olika sorters dikter? Hur ska en dikt läsas för att innehållet ska komma fram? Hur kan innehållet i en dikt komma fram genom att lägga till bilder, video eller ljud? Spelar det någon roll vilken ordning stroferna (raderna) kommer i en dikt? Vad händer om vi tar bort verben i en dikt och lägger till egna? Vad handlar de flesta redan skrivna dikter om?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl SvA
Dikt

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kommunicera i skrift
Kommunicera skriftligt genom att skriva en egen dikt.
Jag skriver en dikt tillsammans men andra. Vi har med några av följande: rim, korta rader, strofer, symboler.
Jag skriver en dikt tillsammans men andra. Vi har med följande: Rim, korta rader, strofer, liknelser och/eller symboler och/eller bildspråk och/eller upprepningar och/eller metaforer.
Jag skriver en dikt på egen hand. Jag har med följande: Rim, korta rader, strofer, liknelser och/eller symboler och/eller bildspråk och/eller upprepningar och/eller metaforer.
Läsa
Läsa dikt
Jag läser dikt och har ett visst flyt och stannar upp vid radens slut så att lyssnaren hör att jag läser just en dikt.
Jag läser dikt och har ett relativt gott flyt och stannar upp vid radens slut så att lyssnaren hör att jag läser just en dikt. Jag har en grundstämning, ton och röst som passar relativt bra till diktens innehåll.
Jag läser dikt och har ett gott flyt i och stannar upp vid radens slut så att lyssnaren hör att jag läser just en dikt. Jag har en grundstämning, ton och röst så att diktens innehåll framkommer.
Analysera
Analysera innehållet i dikt.
Jag analyserar innehållet i dikter och kan berätta något om hur jag själv uppfattar dess innehåll med stöd från andra.
Jag analyserar innehållet i dikter och kan berätta något om hur jag själv uppfattar dess innehåll på egen hand.
Urskilja
Urskilja språklig drag i dikt.
Jag urskiljer några språkliga drag i enkla dikter med stöd av andra. Ex. dikten är skriven på rim, raderna är korta, symboler och liknelser finns (ger ex på det)....
Jag urskiljer några språkliga drag i enkla dikter på egen hand. Ex. dikten är skriven på rim, raderna är korta, symboler och liknelser finns (ger ex på det)....
Jag urskiljer några språkliga drag i olika dikter. Ex. rim, korta rader, liknelser, symboler, bildspråk, strofernas indelning, upprepning...
Samspela
Sampela dikt med bild och/eller ljud.
Jag samspelar min/vår dikt med bilder eller ljud när vi framför den tillsammans.
Jag samspelar min/vår dikt med bilder eller ljud när vi framför den på ett sätt där ljud/bild samstämmer med diktens innehåll och form.
Jag samspelar min dikt med bilder eller ljud när jag framför den på ett sätt där ljud/bild samstämmer med diktens innehåll och form.
Kommunicera med digitala medier
Använda digitala medier för en dikt.
Jag använder en valfri dikt och på ett enkelt sätt lägger in video, bild eller ljud till den via digitala medier tillsammans med andra.
Jag använder en valfri dikt och på ett relativt enkelt sätt lägger in video, bild eller ljud till den via digitala medier tillsammans med andra. Dikt, video, bild och ljud stämmer överens.
Jag använder en valfri dikt och på ett utvecklat sätt lägger jag in video, bild eller ljud till den via digitala medier på egen hand. Dikt, video, bild och ljud stämmer överens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: